Eseménynaptár

'Aranybulla 800

Aranybulla 800

Tudományos konferencia

A regisztráció lezárult.

Időpont

2022. november 10. 10.00-16.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Az esemény közvetítését itt érheti el.


Az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója alkalmából megrendezett interdiszciplináris konferencia az Aranybulla és kora – a királyi rezidencia, az udvari kultúra, a gazdasági reformok és a genetikai vizsgálatok eredményei – mellett annak kései recepcióját mutatja be az irodalomban, a zenetudományban, a tankönyvirodalomban, a populáris irodalomban és a politikai gondolkodásban.

 

Program

 

10.00–10.10: Megnyitó
Zsoldos Attila osztályelnök (MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya)

10.10–10.20: Köszöntő
Balogh Balázs főigazgató (BTK)

 

Leveztő elnök: Weisz Boglárka tudományos főmunkatárs, a BTK Történettudományi Intézet Középkori Osztály osztályvezetője

 

10.20–10.45: Dunántúli hatalmi központok Árpád-kori népességeinek bemutatása az új genetikai kutatások tükrében
Szeifert Bea tudományos munkatárs1,2; Csáky Veronika tudományos munkatárs1; Gerber Dániel tudományos munkatárs1,2; Szőke Béla Miklós ny. tudományos tanácsadó3; Merva Szabina4; Petkes Zsolt régész5; Évinger Sándor főmuzeológus6; Rácz Piroska tudományos segédmunkatárs3; Líbor Csilla antropológus7; Szécsényi-Nagy Anna intézetigazgató1; Mende Balázs Gusztáv tudományos főmunkatárs1
1
 BTK Archeogenomikai Intézet; 2 ELTE Biológia Doktori Iskola; 3 BTK Régészeti Intézet; 4 Szabadúszó; 5 Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont, Székesfehérvár; 6 Természettudományi Múzeum Embertani Tár; 7 Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

10.45–11.10: Az óbudai királyi palota épülete és a kora 13. századi magyarországi művészet néhány kronológiai kérdése
Havasi Krisztina tudományos főmunkatárs (BTK Művészettörténeti Intézet)

11.10–11.35: Királyi építkezés az Aranybulla korában: a pilisi monostor
Benkő Elek, az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor (BTK Régészeti Intézet)

11.35–12.00: Írás, írásbeliség és irodalom II. András udvarában
Szovák Kornél intézetigazgató (BTK Moravcsik Gyula Intézet)

Szünet

13.00–13.25: Az Aranybulla magyar fordításai
Zsoldos Attila, az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor (BTK Történettudományi Intézet)

13.25–13.50: Keresztes hadjárat, Bánk bán, Aranybulla – A „bóldogságos emlekezetű” András Király Petthő Gergely Rövid Magyar Cronicájában (1660)
Szörényi László
professor emeritus (BTK Irodalomtudományi Intézet)

13.50–14.15: „Díszmű” Ferenc József és Erzsébet 1857-es nemzeti színházi látogatása alkalmából. Erkel Ferenc – Franz Doppler – Karl Doppler: Erzsébet
Kim Katalin
tudományos főmunkatárs (BTK Zenetudományi Intézet)

14.15–14.40: A 19. századi magyar polgári átalakulás védelmezője, az Aranybulla
Gángó Gábor tudományos tanácsadó (BTK Filozófiai Intézet)

14.40–15.05: Nemesség, jog és ellenállás a magyar paraszti szájhagyományban
Mikos Éva tudományos főmunkatárs (BTK Néprajztudományi Intézet)

Zárszó

 

Az előadások összefoglalói itt érhetők el.

 

 

 

Szervező

MTA Filozófia- és Történettudományok Osztálya

Kapcsolattartók

Grexa Izabella (telefon: (1) 411-6219.)

Weisz Boglárka (telefon: 224-6700/634)