Eseménynaptár

Fenntarthatóság, nevelés, művelődés

Tudományos konferencia

Időpont

2021. november 25. 13.00-16.15 óra között

Helyszín

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem - Líceum, 313-as terem
3300 Eger,

Részletek

Program

Megnyitó: Dr. habil. Szűts Zoltán dékán (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar)

Szűts Zoltán: Az okoseszközök és a közösségi média térnyerése a közoktatásban. Telefont a táskába, videót a TikTokra?

Orgoványi-Gajdos Judit – Zagyváné Szűcs Ida – Gaskó Krisztina: Digitális eszközök a tanórán. Egy nagymintás kutatás eredményei

Homoki Erika: A környezetismeret tantárgy változásai és a fenntarthatóságra nevelés

Jakab László: Az „Esélyórák” szerepe az elfogadás/tolerancia erősítésében általános és középiskolában

Zagyváné Szűcs Ida: Az önértékelés szerepe az önszabályozó tanulásban. Egy kutatótanári program bemutatása

Mogyorósi Zsolt: Nevelési tartományok mint az élhető jövő formálói

Tengely Adrienn – Simándi Szilvia – Oszlánczi Tímea – Rakusz Márta: A katolikus egyház felnőttkori művelődést támogató tevékenysége

Tengely Adrienn: Hitéleti reformgondolatok a Religio és Nevelés folyóiratban az 1840-es években

Kovács László: Az egri tanítóképzősök zenei nevelésének pillanatképei az 1940-es évekből

Virág Irén: A filantropisták hatása Magyarországon

Zárszó: Dr. Virág Irén intézetigazgató (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézet)

Szervező

EKKE Neveléstudományi Intézet, Pedagógiai Kar

Kapcsolattartó

Dr. Virág Irén