Eseménynaptár

Atomok és molekulák – fizika vagy kémia?

Előadóülés

Időpont

2021. november 25. 14.00-17.30 óra között

Helyszínek

MTA Székház, Díszterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Online közvetítés
az MTA YouTube-csatornáján, élőben

Részletek

Az esemény közvetítését itt érheti el az MTA YouTube-csatornáján.A bennünket körülvevő kézzelfogható anyagokat alkotó atomok és molekulák szerkezetének és tulajdonságainak megismerése a világ megértésének fontos alapja, de alapja egyúttal a technikai alkalmazásoknak is. Ezen a területen ma is két klasszikus tudományág művelői dolgoznak: a fizikusok és a kémikusok. Erőfeszítéseiknek több közös módszertani eleme van, de ezek a diszciplínák adminisztratív besorolásban máshová tartoznak. A rendezvény előadásait vegyészek és fizikusok megosztva tartják, amivel stimulálni szeretnénk a közös gondolkodásmód kialakulását és a szorosabb együttműködésben rejlő lehetőségek feltárását.

Program

A

Üléselnök: Bombicz Petra PhD, az Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság elnöke

14.00–14.20: Kváziszerkezetű molekulák dinamikája
Császár Attila, az MTA doktora (ELTE TTK Kémiai Intézet)

14.20–14.40: A korrelációs módszerek báziskészlet-hibájának csökkentése pályaspecifikus skálázással
Kállay Mihály, az MTA doktora (BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék)

14.40–15.00: Molekuláris vezetés a kémikus szemével
Szalay Péter, az MTA doktora (ELTE TTK Kémiai Intézet)

15.00–15.20: Kémiai evolúció a csillagközi térben? Laboratóriumi kísérletek a magyar VIZSLA-val
Tarczay György, az MTA doktora (ELTE TTK Kémiai Intézet)


15.20–15.30: Szünet

B

Üléselnök: Sulik Béla, az MTA doktora, az Atom-, Molekulafizikai és Spektroszkópiai Tudományos Bizottság elnöke

15.30–15.50: Ultragyors vizsgálatok hatékony funkcionális molekulák tervezéséhez Vankó György PhD (Wigner FK Femtoszekundumos Spektroszkópiai és Röntgenspektroszkópiai Lendület Kutatócsoport)

15.50–16.10: Ultragyors pumpa-próba mérések szimulációja
Rozgonyi Tamás PhD (Wigner FK Femtoszekundumos Spektroszkópiai és Röntgenspektroszkópiai Lendület Kutatócsoport)

16.10–16.30: Molekuláris polaritonok
Vibók Ágnes, az MTA doktora (DE TTK Fizikai Intézet)

16.30–16.50: Nemadiabatikus hatások szerepe a polaritonkémiában
Fábri Csaba PhD (ELTE TTK Kémiai Intézet)

16.50–17.10: Ionokkal bombázott jegek; egy új asztrofizikai/asztrokémiai laboratórium Debrecenben
Herczku Péter PhD (Atommagkutató Intézet)


Aktuális járványügyi rendelkezések az MTA Székházban

A koronavírus-járványra és a rendezvények regisztrációs rendjére való tekintettel az MTA Székház épületében a Magyar Tudomány Ünnepén a következő szabályok érvényesek: 

  • Az MTA Székház területére az itt dolgozókon, illetve a rendezvények szervezőin kívül csak a rendezvények látogatói léphetnek be.
  • A belépéshez szükséges a portán az
    • érvényes védettségi igazolvány,
    • a tulajdonosa személyazonosságát igazoló dokumentum (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél), valamint
    • a regisztrációt visszaigazoló e-mail bemutatása.
  • Az MTA Székház teljes területén kérjük az orrot és szájat eltakaró maszk viselését.
  • A Magyar Tudomány ünnepe rendezvényein az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező. (A részletes rendelkezéseket lásd itt.)

Szervezők

MTA Fizikai Tudományok Osztálya Atom-, Molekulafizikai és Spektroszkópiai Tudományos Bizottsága

MTA Kémiai Tudományok Osztálya Fizikai Kémiai Tudományos Bizottságának Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottsága

Kapcsolattartó

Jároli Erika (telefon: +36 1 411 6313)