Eseménynaptár

Első lépések az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének jogrendszerbe való beépítéséhez

Műhelybeszélgetés

Időpont

2021. november 17. 09.30-13.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Kisterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Program

09.30–09.40: Köszöntő
Dr. Bándi Gyula, az MTA doktora, a jövő nemzedékek szószólója (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)

09.40–10.00: Az ökoszisztéma-szolgáltatások szerepe a gazdaságban
Dr. Zilahy Gyula, az MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság Fenntartható Gazdaság Munkacsoportjának vezetője, tanszékvezető egyetemi tanár (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék)

10.00–10.20: Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésére vonatkozó alaptörvényi követelmények, jogszabályi alapok ismertetése, a jogalkotási javaslat lehetőségének koncepcionális kérdései
Zentainé dr. Gáspár Vera vezető-főtanácsos (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes Titkársága)

10.20–11.35: Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének a jogrendszerbe való beépítésének előkészítése

Levezető elnök: Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)

Felkért hozzászólók:

Dr. Riskó Andrea osztályvezető (Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztály)
Pocsai Zsuzsanna vezető-kormányfőtanácsos (Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztály)
Pomozi Virág Hoa Binh
környezeti hatásvizsgálati referens (Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztály)
Kovács-Hostyánszki Anikó PhD
, tudományos főmunkatárs (Ökológiai Kutatóközpont)
Dr. Pump Judit 
címzetes egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar)

11.35–12.50: A téma megvitatása, kérdések, beszélgetés

12.50–13.00: Zárszó
Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala)

Szervezők

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

BME

MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság

Kapcsolattartó

Sugár Éva (telefon: +361-411-6100/626)