Eseménynaptár

A szövegértés kérdései

Konferencia

Időpont

2020. november 16. 10.00-14.00 óra között

Helyszín

Online
platform,

Részletek

Az előadásokat az általános rendezvénytilalom miatt online rendezik meg a szervezők. Az eseményről készült felvételt az MTA YouTube-csatornáján közzétesszük. 


Program

Megnyitó: S. Varga Pál

Tolcsvai Nagy Gábor: A tudásaktiválás szemantikai jellemzői a szövegértés folyamatában

Tátrai Szilárd: A kontextualizáció interszubjektív műveletei különböző diskurzustípusokban

Domonkosi Ágnes: A társas viszonyok nyelvi feldolgozása mint a szöveg értelem-összetevője

Csépe Valéria: Versengés a jelentésért: Szöveg, kontextus és a kognitív sémák

Steklács János: Az olvasási, szövegértési folyamat szemkamerás vizsgálatának eredményei az olvasástanítás szempontjából

Pléh Csaba: Elbeszélő és leíró szövegek feldolgozása a nyomtatás és a hipertext világában

Kulcsár Szabó Ernő: Nyelv és szöveg az irodalmi hatástörténetben

Simon Attila: Végesség és megértés. Érzések és hermeneutika az Ilias 24. énekében

Fehér M. István: Szöveg, értés, szövegértés hermeneutikai nézőpontból

Fabiny Tibor: Szöveg és appropriáció Ricoeur hermeneutikájában

A konferencia zárása

Szervező

MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Kapcsolattartó

Ruzsits Ildikó (telefon: 36-1-4116312)