Eseménynaptár

A Nyelvtudományi Intézet programjai II.: Magyar Tudomány Ünnepe 2019 – Kutatóhelyek tárt kapukkal

Előadások és laborlátogatás

Időpont

2019. november 21. 14.00-20.00 óra között

Helyszín

Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.

Részletek

Program

14.00–15.00: Nyelvi és névválasztási tanácsadás – szemtől szembe
Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport

Helyszín: I. emelet, 110-es terem

A Nyelvtudományi Intézet nyelvi tanácsadó szolgálata az Intézet megalakulása óta folyamatosan működik, és meghatározó szerepet tölt be ma is a nyelvi ismeretterjesztésben, illetve a névkérelmek elbírálásában, a névtani ismeretterjesztésben. A nyelvi változásokkal kapcsolatos kérdéseiket szóban és írásban tehetik fel az érdeklődők, kérhetnek szakvéleményt, szövegellenőrzést, lektorálást. Hasonlóan kérhetnek tanácsot névválasztással, névadással kapcsolatosan is.

A program célja, hogy bemutassa a nyelvi tanácsadói munkát a gyakorlatban: milyenek a jellegzetes kérdéstípusok és a gyakran ismételt kérdések, milyen segédeszközöket (szótárakat, grammatikákat, korpuszokat) használnak a tanácsadók egy-egy nyelvhelyességi, helyesírási, névtani kérdés megválaszolásakor.

A nyelvi tanácsadás nem csupán a tudomány és a társadalom közti párbeszédet jelenti, az összegyűlt nyelvi anyag tudományos kutatások értékes forrásául is szolgál. Így a résztvevők betekinthetnek a hétköznapi vélekedésekkel kapcsolatos, ún. népi nyelvészetbe és a tudományos kutatásokba is. Maguk is tehetnek fel kérdéseket, kvízjátékban vehetnek részt, próbára tehetik a nyelvről való ismereteiket. Megismerhetik a névkérelmezés folyamatát, azt, hogy milyen elvek szerint anyakönyveznek egy-egy nevet, illetve hogy milyen indokok alapján utasít el másokat az Utónévbizottság. A résztvevők betekintést nyerhetnek a névtani kutatásokba, a névdivat változásába, annak legfontosabb kérdéseibe.

15.00–16.00: A nyelvészet és a neurológia határán: Hol van a nyelv az agyban?
Svindt Veronika (Pszicho- és Neurolingvisztikai Osztály)

Helyszín: földszinti előadóterem

A nyelv használata során számos elmebeli folyamat párhuzamos, dinamikus, rendkívül gyors és precízen összehangolt működése zajlik. Bármely érintett folyamatban bekövetkező zavar nagy változásokat hozhat nyelvi képességeinkben. A program a jól működő és a „meghibásodott” agyban zajló nyelvi folyamatokba nyújt betekintést.

15.00–16.00: Oszkó Beatrix és Sipos Mária (Uralisztika csoport): Nyelvek közel és távol

Helyszín: I. emelet, 110-es terem

Egy ideje gyakrabban hallhatunk a nyelvi veszélyeztetettségről, de vajon ismerünk-e példákat ahhoz, hogy belegondoljunk, mit jelent ez a fogalom valójában? Az Uralisztika csoport előadására látogatók két, az intézetben kutatott nyelvről hallhatnak képekkel és hanganyaggal gazdagon illusztrált előadást: a Horvátország északkeleti részén beszélt magyarról és a Nyugat-Szibéria északi részén beszélt hantiról. Az alapvető tudnivalók ismertetése után (mióta élnek ott, hányan vannak, mivel foglalkoznak) ezen a két látszólag távoli példán keresztül mutatjuk be, hogy mit jelent a nyelv veszélyeztetettsége.

A drávaszögi-szlavóniai magyar és a hanti egyaránt kisebbségben van a területen beszélt többségi nyelvhez képest. Ezeknek magasabb a presztízse, ezért a kölcsönzéseknek széles skáláját lehet kimutatni a kisebbségi nyelvekben, melyet közérthető és esetenként igen szórakoztató példákkal világítunk meg. Végezetül kitérünk arra is, hogy a horvátországi magyar, illetve a hanti nyelv beszélőinek milyen lehetőségeik vannak a nyelv és a kultúra megőrzésére.

16.00–18.00: A NyelvEsély projekt eredményeinek interaktív bemutatása
Többnyelvűségi Kutatóközpont

Helyszín: földszinti előadóterem

A „NyelvEsély: Nyelvileg tudatos iskola, kétnyelvű siketoktatás és a nyelv által kiaknázható tudás innovatív módszereinek, eszközeinek fejlesztése” című projektum az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja keretében létrejött MTA-NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport által, a Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjának és korábbi kutatásainak szakmai-tudományos bázisán valósul meg (https://mta-tkk.hu/nyelvesely/).

16.00–16.30: A magyar nyelv nagyszótárának adatbázisai
Szótári Osztály

Helyszín: I. emelet, 110-es terem

16.30–17.00: Keresés korpuszban
Sass Bálint (Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály)

Helyszín: I. emelet, 110-es terem 

Témák: korpusz, nyelvészeti szövegkereső, Magyar Nemzeti Szövegtár; keresés elemzetlen és elemzett korpuszban; szűrés, gyakorisági listák, kollokációk; példák a cigány eredetű szavaktól az „automatikus” versírásig.

17.00–17.30: A Sketch Engine korpuszlekérdező rendszer
Kalivoda Ágnes (Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály)

Helyszín: I. emelet, 110-es terem

Témák: egynyelvű és párhuzamos korpuszok használata, saját korpusz létrehozása a SketchEngine rendszerrel; kifejezések, nyelvtani mintázatok keresése, szóhasonlósági vizsgálatok, adatvizualizáció; korpuszkeresési példák különféle korpuszokon és nyelveken.

17.00–20.00: A nyelvészet és a pszichológia határán: Hogyan dolgozza fel az elménk a hallott mondatokat?
Káldi Tamás (Pszicho- és Neurolingvisztikai Osztály)

Helyszín: III. emelet, 301-es szoba

A mondatokban kódolt üzenetek feldolgozása és megértése rendkívül bonyolult folyamatként zajlik le az elménkben. E folyamatok egyes részletei megismerhetők a szemmozgáskövetés módszerének segítségével. Az interaktív laborbemutató során a résztvevők kipróbálhatják a szemmozgáskövető berendezést, valamint érdekes információkat tudhatnak meg a nyelvi megértés elmebéli folyamatairól.

NB! A laborban egyszerre maximum 5 fő tartózkodhat, a programon való részvételhez emiatt előzetes regisztráció szükséges, amely megtehető a lipp.veronika@nytud.hu címen.

 

 

 

 

Szervező

MTA Nyelvtudományi Intézet

Kapcsolattartó

Lipp Veronika