Eseménynaptár

Emlékülés Alexander von Humboldt születésének 250., Johann Wolfgang von Goethe születésének 270. évfordulója alkalmából

Emlékülés

Időpont

2019. november 15. 10.00-17.30 óra között

Helyszín

MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

2019-ben ünnepeljük Alexander von Humboldt születésének 250. és Goethe születésének 270. évfordulóját. A Magyar Goethe Társaság és a Magyarországi Humboldt-Egyesület a kettős jubileum alkalmából szimpóziumot rendez a német utazóról, felfedezőről és természetkutatóról, aki munkásságával mérvadóan hozzájárult a „világ felméréséhez”, a modern empirikus földrajztudomány és az egzakt természettudományok fejlődéséhez. Humboldt életműve és annak kortársi és korai recepciója mellett a szimpózium foglalkozik a magyar tudomány párhuzamos eredményeivel és nemzetközi kapcsolataival, intézményi és mediális hátterével, publikációs fórumaival és a magyar tudományos nyelv 19. századi fejlődésével. Kitekint továbbá a Humboldt és Goethe közötti pályatársi kapcsolatra különös tekintettel a tudományos kutatás módszertanára, és megvizsgálja a máig hézagos magyar Humboldt-recepció kiegészítésének lehetőségeit.

Alexander von Humboldt

Megnyitó és levezető elnök: Jakab Éva, a Magyarországi Humboldt Egyesület elnöke

10.00 - 12.30

Michael Strobl -Thomas Nehrlich: Die ganze Welt in 1000 Schriften. Die Berner Humboldt-Ausgabe (Ezer írásban az egész világ. Humboldt műveinek berni kiadása.)

Kiss Endre: Humboldt Kozmosza

Adamik Lajos: „Legfőbb ideje, hogy végre már egyszer anyanyelvünkön is olvashassuk". A magyar nyelvű Humboldt-recepció tétova kezdetei / "Es ist höchste Zeit, dass wir ihn endlich einmal auch in unserer Muttersprache lesen können." Die zögernden Anfänge der ungarischen Humboldt-Rezeption.

Debreczeni Droppán Béla: Egy kőemlék története: G. Washington és A. v. Humboldt együtt a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében – állíttatott tíz évvel a forradalom kitörése után 1858. március 15-én

13.00-13.30

Koszorúzás a Kubinyi-kőnél a Nemzeti Múzeum kertjében a Múzeum, az Akadémia, az MHE és a MGT képviseletében. 

Humboldt és Goethe

Levezető elnök: Kertész András, az MTA I. osztályának elnöke

15.00 – 17.30

Frank Tibor: Szalonélet Humboldt és Goethe körül: kultúra és politika Bécsben, Berlinben és Weimarban

Bernáth Árpád: Egy kutatási program tervezete: Mennyiben és milyen okból tekinthető válasznak Goethe Italienische Reise c. műve A. v. Humboldt Ideen zu einer Physiognomie der Gewächse c. művére 

Johann Wolfgang von Goethe

Levezető elnök: Orosz Magdolna, a Magyar Goethe Társaság (MGT) tagja

Németh György: Goethe és a görög dráma

Hamza Gábor: Johann Wolfgang Goethe és a római jog

Kocziszky Éva: Alvás és álom a Goethe-kor esztétikájában

Szervezők

Magyar Goethe Társaság

Magyar Tudományos Akadémia

Magyarországi Humboldt Egyesület

Kapcsolattartó

Ruzsits Ildikó (telefon: 36-1-4116312)