Eseménynaptár

Értékteremtés meteorológiai információkkal – 45. Meteorológiai Tudományos Napok

Előadóülés

Időpont

2019. november 14. - 09.30 / 2019. november 15. - 13.00 óra között

Helyszín

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Program

2019. november 14., csütörtök

9.30– 13.00: Délelőtti szekció 

Megnyitó, köszöntők (MTA)

Mérőhálózat, adatbázis, adatellenőrzés – a földfelszíni megfigyelés jövője
Horváth Gyula

Új fejlesztések az OMSZ integrált előrejelző rendszerében: út a meteorológiai méréstől a felhasználói produktumig
Szűcs Mihály

Műholdas megfigyelések adatasszimilációja nagy felbontású numerikus modellekben
Mile Máté, Randriamampianina Roger, a földrajztudomány kandidátusa; Marseille Gert-Jan PhD

Szünet

A magyarországi jégkárenyhítő rendszer meteorológiai háttere
Csirmaz Kálmán PhD

A konvekció- és a turbulencia-parametrizáció összefüggései a COSMO-CLM regionális klímamodellben
Csáki András

Az energiaszektor kihívásai meteorológusszemmel
Szűcs Mihály

Meteorológiai előrejelzések minőségének hatása a villamosenergia-rendszerre
Luczay Péter

14.00–17.00: Délutáni szekció 

Naperőművek termelés-előrejelzése és menetrendkezelése
Bugya Titusz PhD, Farkas Gábor, Kiss Kinga, Halmai Ákos, Pirkhoffer Ervin PhD

Statisztikai módszer a napi átlagos szélsebesség napközbeni becslésére
Tar Károly, a földrajztudomány kandidátusa, Lázár István PhD

Európai műholdas adatok és produktumok éghajlati alkalmazásokhoz, nap- és szélenergia-hasznosításhoz
Dobi Ildikó PhD

A globálsugárzás-adatok interpolációja műholdas adatok felhasználásával
Hoffmann Lilla, Izsák Beatrix, Kircsi Andrea PhD, Szentimrey Tamás, Bihari Zita

Szünet

Archív napi adatok ellenőrzése MASH-sel: az elmélet és a gyakorlat találkozása
Izsák Beatrix, Szentimrey Tamás

Távkapcsolatok vizsgálata hemiszférikus mezősorokban, potenciális statisztikai összefüggések a Kárpát-medence éghajlatának alakulásával
Kristóf Erzsébet, Bartholy Judit, az MTA doktora, Pongrácz Rita PhD

Szegedi és újvidéki városi hősziget és csapadék-monitoringrendszerek
Gál Tamás PhD

Miért kell mérnünk az üvegházhatású gázok mennyiségét?
Haszpra László, az MTA doktora

 

2019. november 15., péntek 9.00–13.00

The importance of atmospheric chemistry research in advancing understanding of weather, climate and air quality, and enhancing associated societal services
Oksana Tarasova PhD

Az illegális lakossági hulladékégetés hozzájárulása a levegőminőség romlásához néhány magyarországi településen
Hoffer András PhD, Tóth Ádám PhD, Machon Attila PhD, Jancsek-Turóczi Beatrix PhD, Gelencsér András, az MTA levelező tagja

A légköri ózon fluxusa egy bugaci, gyér borítottságú fűfelszín fölött – Módszer a sztóma és a nem sztóma ülepedési komponensek szétválasztására
Horváth László, az MTA doktora, Weidinger Tamás, a földrajztudomány kandidátusa, Koncz Péter PhD, Móring Andrea PhD, Nagy Zoltán, az MTA doktora, Pintér Krisztina PhD

Az AgroMo kísérleti platform
Barcza Zoltán PhD, Cseresnyés Imre PhD, De Luca Giulia PhD, Gelybó Györgyi PhD, Incze Dóra, Marton Tibor András, Nagy Zoltán, az MTA doktora, Pintér Krisztina PhD, Pokovai Klára PhD, Salma Imre, az MTA doktora, Sándor Renáta PhD, Takács Tünde PhD, Fodor Nándor PhD

Szünet

Evapotranspiráció természetes és mesterséges ökoszisztémákban
Anda Angéla, az MTA doktora

Talaj- és légnedvességi információk a precíziós mezőgazdaságban
Milics Gábor PhD, Varga Zoltán PhD

A távérzékelésre alapozott mezőgazdasági aszálymonitoring lehetőségei
Nagy Attila PhD, Tamás János, az MTA doktora

Belvíz-veszélyeztetettségi és -kockázati térképezés Magyarország síkvidéki területein
Bozán Csaba, Körösparti János, Túri Norbert, Kajári Balázs, Kerezsi György, Pásztor László PhD

Az integrált vízgazdálkodás megjelenése nemzetközi projektekben, vízvisszatartás, intenzív csapadékok
Lovas Attila

Zárszó

 

Szervező

MTA Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottság

Kapcsolattartó

Burján Balázs (telefon: 36-1-4116350)