Eseménynaptár

Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban (16–18. század)

Konferencia

Időpont

2019. november 13. - 11.00 / 2019. november 15. - 00.00 óra között

Helyszín

MTA MAB Székház - Díszterem
3530 Miskolc, Erzsébet tér 3

Részletek

A kora újkori vallásos és kegyességi irodalom újabban fellendülő kutatásaiban egyre határozottabb artikulációt nyer az a megfigyelés, hogy a társadalmi és eszmei-teológiai értelemben nagyon is határozott konfesszionális határok ellenére az irodalmi gyakorlatban, vagyis a szövegekben, azok formájában, forráshasználatukban, felhasználásukban gyakorta megfigyelhető a vélt vagy valós konfesszionális határok átlépése, esetleg ezek teljes figyelmen kívül hagyása.

Különböző felekezetek olvasói használják egymás szövegeit, máskor átveszik és felekezeti gyakorlatukba integrálják őket, rendszerint a forrás „elrejtésével” legitimálva eljárásukat, ugyanakkor különböző fokú – néha semmilyen – átalakítással. Azonos műfajú, de különböző felekezethez tartozó szövegek a legkülönfélébb módon hatnak egymásra: a be nem vallott szó szerinti kölcsönzések, a kompiláció gyakorlata mellett a forráshasználatban, a legkülönfélébb műfaji jellegű hatásokban érhetők tetten ezek a határátlépések. A vallásos irodalom praeceptumait, gyakorlati műveit és műfajait kutatók gyakran tesznek ilyen jellegű megfigyeléseket. Jelen konferencia arra ad lehetőséget, hogy ezeket a megfigyeléseket szembesítsük egymással, és nagyobb narratívák, összefüggések lehetőségét is felvessük.

Szervező

MTA MAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság

Kapcsolattartó

Hargitainé Varga Éva (telefon: 36-46-341906)