Eseménynaptár

Világ(egyetem-)hódító spektroszkópia

Előadóülés

Időpont

2019. november 12. 10.00-14.05 óra között

Helyszín

MTA Székház, Kisterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Amit ma a kozmoszról tudunk, laikus számára elképesztőnek tűnik. Ismerjük a csillagok, a csillagközi anyag összetételét, tudjuk, hogy ott szerves molekulák is szép számmal vannak, mérjük a távoli galaxisokban a csillagok keringési sebességét, amely a sötét anyagról üzen nekünk. Mérjük a világegyetem tágulását, és becslést adunk eddigi életkorára. Csupán távcsövekkel mindezt képtelenség elérni. 

Az előadás-sorozat azt mutatja be, hogy ezeknek az információknak legnagyobb része egy laboratóriumban született tudománynak, a spektroszkópiának köszönhető. Az 1860-as évek óta a világegyetem megértésében egyre nagyobb szerepet kap a földi laboratóriumokban folyó munka. A folyamat ma már az optikai spektroszkópián túli, folyamatosan táguló jelenségkört és területet fog át, de egyre inkább igaz, hogy a laboratóriumi és elméleti munka adja a megbízható „távcső” leglényegesebb elemeit, és az űrszondák által küldött adatok megértését is ez teszi lehetővé.     

Program

10.00–10.10: Egy laikus bevezetője
Sulik Béla, az MTA doktora, az Atom-, Molekulafizikai és Spektroszkópiai Tudományos Bizottság elnöke (Atomki)

10.10–10.35: Több mint egy évszázada az asztrofizika szolgálatában: a Hertzsprung–Russell-diagram
Bognár Zsófia PhD (CSFK Csillagászati Intézet)

10.35–11.00: A teljes elektromágneses színkép vizsgálata űrszondákról
Szabados László, az MTA doktora (CSFK Csillagászati Intézet)

11.00–11.25: Por, jég és molekuláris gáz a csillag- és bolygókeletkezésben
Kóspál Ágnes, az MTA doktora (CSFK Csillagászati Intézet)

11.25–11.50: A Doppler-effektus néhány csillagászati alkalmazása
Kővári Zsolt, az MTA doktora (CSFK Csillagászati Intézet)

11.50–12.00: Szünet

12.00–12.25: A kozmológiai vöröseltolódás
Csabai István, az MTA levelező tagja (ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék)

12.25–12.50: Gépi tanulási módszerek alkalmazása a spektroszkópiában
Dobos László PhD (ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék)

12.50–13.15: Magreakciókra utaló jelek a világűrből és megértésük a gyorsítók mellől
Gyürky György, az MTA doktora (Atomki)

13.15–13.40: Molekulák és reakciók a csillagok között – Mit tanulhatunk a laboratóriumban?
Tarczay György, az MTA doktora (MTA-ELTE Lendület Laboratóriumi Asztrokémia Kutatócsoport)
    
13.40–14.05: Mi csapódik nekünk? Kisbolygók és meteoritok spektroszkópiai elemzése
Kereszturi Ákos PhD (CSFK Csillagászati Intézet)

Szervezők

MTA Fizikai Tudományok Osztálya Atom-, Molekulafizikai és Spektroszkópiai Tudományos Bizottsága

MTA Fizikai Tudományok Osztálya Csillagászati és Űrfizikai Tudományos Bizottság

Kapcsolattartó

Jároli Erika (telefon: +36 1 411 6313)