Eseménynaptár

Tudományok határterülete: a középkori Kárpát-medence környezettörténete

Konferencia

Időpont

2018. november 22. 10.00-16.00 óra között

Helyszín

MTA Székház Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

Több tudományág (történettudomány, régészet, geológia, biológia, környezet- és klímakutatás) belső fejlődése, illetve formálódó kapcsolatrendszere sok fontos részeredmény után ma már lehetőséget nyújt arra, hogy számos témában új szintézist alkossunk. 2015-ben indította az MTA BTK Régészeti Intézete „A Kárpát-medence középkori környezettörténete” című OTKA kutatási programot, melynek részeként a pusztán történeti elemzéseknél mélyebb, természettudományos kutatásokra, lápokon végzett talajfúrások pollen- és makrofosszília-elemzéseire alapozott, korszerű környezettörténeti munka számos esetben alapvetően új forrásanyagot tudott kínálni. A konferencia előadásai a többéves program legújabb eredményeiről számolnak be, egyben képet nyújtanak a középkori ember és környezete történelemformáló kapcsolatának sokszínű területéről, az erdőtörténet, vegetáció- és klímakutatás vagy éppen a víz- és nyersanyag-gazdálkodás táji vonatkozásainak kérdéseiről.

Program

10.00–10.20: Köszöntő

10.20–10.40: Pollenalapú növénytermesztési rekonstrukció a Kárpát-medencében a népvándorlás korától a középkor végéig
Törőcsik Tünde,
paleontológus, MTA BTK RI, Sümegi Pál, az MTA doktora, tudományos főmunkatárs, MTA BTK RI

10.40–11.00: A Kárpát-medence középkori klímatörténete lápok fúrási eredményei alapján
Sümegi Pál,
 az MTA doktora, Jakab Gusztáv PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK RI, Kern Zoltán, PhD, Lendület programvezető, MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet

11.00–11.20: Kávészünet

11.20–11.40: Erdély környezettörténete a római kortól a kora újkorig
Jakab Gusztáv 
PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK RI, Sümegi Pál, az MTA doktora, tudományos főmunkatárs, MTA BTK RI, Benkő Elek, az MTA levelező tagja, igazgató, MTA BTK RI

11.40–12.00: A bisztrai láp környezet- és klímatörténeti szempontú vizsgálata
Jakab Gusztáv 
PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK RI, Magyari Enikő, az MTA doktora, MTA BTK RI, Pál Ilona, tudományos segédmunkatárs, MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport, Kern Zoltán, PhD, Lendület programvezető, MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet

12.00–12.30: Kérdések, vita

12.30–13.30: Ebédszünet

13.30–13.50: A fától az erdőt? A török kori háborúk és a dunántúli erdők
Vadas András,
PhD egyetemi adjunktus, ELTE BTK, Szabó Péter

13.50–14.10: Háziállatok és vadászott állatok a középkori Kárpát-medencében
Gál Erika,
kandidátus, tudományos főmunkatárs, MTA BTK RI

14.10–14.30: Kávészünet

14.30–14.50: Malmok, tavak a középkori Dél-Dunántúlon
Zatykó Csilla,
PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK RI

14.50–15.10: Szmilnó föld és Makovica (Birtoklás és megtelepedés a Magyar Királyság északkeleti határán)
Nógrády Árpád,
PhD, tudományos főmunkatárs, MTA BTK TTI

15.10–16.00: Kérdések, vita

Szervező

BTK Régészeti Intézet

Kapcsolattartó

Zatykó Csilla

Az esemény honlapja

http://www.archeo.mta.hu/hu/