Eseménynaptár

A múltból átívelő jövő - VIII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia

Időpont

2018. november 14. - 09.00 / 2018. november 16. - 14.00 óra között

Helyszín

MTA Humán Tudományok Kutatóháza
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4

Részletek

9.00-9.20          50 éves a magyar jövőkutatás – Megnyitó

Levezető elnök: Palánkai Tibor

Köszöntő: Vékás Lajos, az MTA Társadalomtudományi alelnöke

Köszöntő: Palánkai Tibor, az MTA IX. Osztály tagja

 

9.20-11.40        Jubileumi előadások és események

Levezető elnök: Palánkai Tibor

  • Simai Mihály: A magyar jövőkutatás fél évszázada: tanulságok és a globális

változások főbb irányai

9.40-10.05        Erik Overland: Universal Perspectivism: Contemporary Developments within the International Field of Futures Studies and Research

10.05-10.25      Nováky Erzsébet: A magyar jövőkutatás történelmi léptékben

10.25-10.40      Besenyei Lajos: A hazai prognosztika 50 éve

10.40-11.05       Greetings from abroad (Bartha Zoltán)

11.05-11.20       Jubileumi oklevelek ünnepélyes átadása

11.20-11.30       „Egy napod 2050-ben” pályázat – díjátadás

11.30-11.40       Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött – Tóth Levente színművész

 

11.40-12.00 Kávészünet


 

12.00-13.30       Kihívások a XXI. században

Levezető elnök: Nováky Erzsébet

 

12.00-12.15      Csizmadia Norbert: Geofusion – Mapping of the 21st Century

12.15-12.30      Lóránt Károly: A magyar gazdaság kilátásai

12.30-12.45      Sabjanics István: A biztonsági kihívások diverzitása

12.45-13.00      Szarka László: Hazánk a környezetbiztonsági kihívások közepette

13.00-13.15       Hullám István – Schmidt Péter: Egészségügyi kihívások és válaszok

13.15-13.30       Tóth Attiláné: Sztereotípiák a tudományos jövőkutatás körül

 

13.30-14.30 Szünet (Büféebéd)

 

14.30-15.30       Üzleti prognosztika és kvantitatív módszertan

Levezető elnök: Besenyei Lajos

 

14.30-14.45       Palócz Éva: A gazdasági előrejelzések kihívásai

14.450-15.00     Kovács Levente: Gazdasági előrejelzések hitelintézeti adatok és aktivitások alapján

15.00-15.15      Sipos Béla: Konjunktúra-ciklusok a gazdaságban

15.15-15.30       Belyó Pál: Tervezzünk, de csak ceruzával!? A gazdasági változások és az előrejelzések

15.30-15.40       Hozzászólások

 

15.40-16.00       Kávészünet

 

16.00-16.30       Üzleti prognosztika és kvantitatív módszertan – folyt.

Levezető elnök: Tóthné Szita Klára

 

16.00-16.15       Szalmáné Csete Mária: Mit tehetnek a vállalatok a fenntartható gazdálkodásért?

16.15-16.30       Deák István: Munkaerő problémák az elkövetkezendő 20 évben Magyarországon

16.30-16.45       Juhász Zita: A pénzügyi közvetítő szektor átalakulásának lehetősége a következő évtizedekben

16.45-17.00       Hozzászólások

 

  1. november 15. csütörtök – MTA Humán Tudományok Kutatóháza

9.00-13.25        Előrejelzés és foresight a kortárs jövőkutatásban

Levezető elnök: Hideg Éva

 

9.00-9.10     Hideg Éva: Előrejelzés Mátyás király korában

9.10-9.25     Kristóf Tamás: Vállalatok hosszú távú (15-20 éves) bedőlési valószínűségének előrejelzése

9.25-9.40     Obádovics Csilla: A népesség-előreszámítás módszere és a népesség várható alakulása 2011-2080 között

9.40-9.55     Bartha Zoltán, Sáfrányné Gubik Andrea: Technológiai változások – társadalmi fékek és ösztönzők

9.55-10.10   Mikulás Gábor: Döntéshozatal biztonságának növelése – az információs tanácsadó munkája

10.10-10.20 Hozzászólások

 

10.20-10.40       Kávészünet

 

10.40-11.50       Előrejelzés és foresight a kortárs jövőkutatásbanfolyt.

10.40-10.55       Kiss Endre: Tárgyalásos jövő: a globális társadalom nyomában

10.55-11.10       Pitlik László: Konzisztencia-orientált előrejelzés és foresight a kortárs jövőkutatásban

11.10-11.25       Alács Péter: Mikro, makro és mezo a jövőkutatásban

11.25-11.40       Hideg Éva – Mihók Barbara – Gáspár Judit – Schmidt Péter – Márton András – Báldi András: Jövőkutató szakértők értékelő szerepe az első hazai jövőfürkészési – Horizon Scanning – eljárásban

11.40-11.50       Hozzászólások

 

11.50-12.00       Kávészünet

 

12.00-13.25       Előrejelzés és foresight a kortárs jövőkutatásbanfolyt.

12.00-12.15       Retek Mihály: Hajtóerők meghatározásának módszerei a WEB-es                                              forgatókönyv készítéshez

12.15-12.30       Monda Eszter – Nováky Erzsébet: A jövőkutatás és az információrendszerek kapcsolatának értelmezése

12.30-12.45       Márton András: A jövőorientáltság szerepe a fenntartható energiagazdálkodásban

12.45-13.00       Csécsi Dávid: A foresight mint eszköz a hajléktalanság kutatásában és kezelésében

13.00-13.15       Kovács Ádám: Az építészeti tervezés jövője Magyarországon az elkövetkező 20 évben

13.15-13.25       Hozzászólások

 

13.25-14.00 Szünet (Büféebéd)

 

14.00-15.10       A jövő kulcsa: az emberi egészség

Levezető elnök: Schmidt Péter

 

14.00-14.15       Győrffy Zsuzsa: (M)ilyen a 21. századi orvos?

14.15-14.30       Ficzere Andrea: A jövő kórháza

14.30-14.40       Horváth Tamás: A közösségi média hatása az orvos-beteg kapcsolatra

  • Lévay György: Robotika a páciensekért

14.50-15.00       Sándor Judit: A jövő technológiáinak etikai aggályai

15.00-15.10       Hozzászólások

 

15.10-15.25 Kávészünet

 

15.25-16.05       A jövő kulcsa: az emberi egészség – folyt.

15.25-15.35       Példa hazai fejlesztésű eszközre: Wiwe (Eger)

15.35-15.45       Példa hazai fejlesztésű alkalmazásra: InSimu (Debrecen)

15.45-15.55       Nagy Szabolcs: Példa hazai fejlesztésű algoritmusra (Turbine, Budapest)

15.55-16.05       Fuchs Péter: 3D printelés a gyakorlatban

 

16.05-16.20 Kávészünet

 

16.20-17.00       Fiatalok a jövőért?!

Levezető elnök: Tóth Attiláné

 

16.20-16.35       Tóthné Szita Klára: A múltból átívelő jövő

16.35-16.50       Gáspár Tamás – Pataki Istvánné: Kicsi vagyok én, majd megnövök én. A munka világa a jövőben kisiskolások szemével

            16.50-17.20       Hozzászólások

 

17.20-17.55       Moderált kerekasztal beszélgetés a hazai jövőkutatás jövőjéről

Levezető elnök: Tóth Attiláné

 

Vélemények, hozzászólások: Koncz Gábor, Hideg Éva … (folytatás: a 2018. decemberi JTAB ülésen)

 

17:55-18:00       Záró gondolatok

Nováky Erzsébet: Üzenet a jövőnek

 

Kihívások és igények a statisztikában

  1. november 16. péntek – MTA Humán Tudományok Kutatóháza

 

10.00-10.30       Statisztikai Tudományos Albizottság ünnepi ülése – Megnyitó

 levezető elnök: Sándorné Kriszt Éva

 

10.00-10.05       Elnöki köszöntő, Sándorné Kriszt Éva SJTB elnök.

10.05-10.30       A statisztika kihívásai, igényei a felhasználók felé” Dr. Vukovich Gabriella (KSH)

 

10.30-11.50       Tudományos előadások

 levezető elnök: Sándorné Kriszt Éva

 

10.30-10.50       „A felsőoktatás hozzáadott értékének mérhetősége”, Sándorné Kriszt Éva

10.50-11.10       „A Vállalkozó egyetem koncepciója és annak mérési problémái”, Király Gábor (BGE)

11.10-11.30       „A szövegbányászat statisztikai dilemmái” Géring Zsuzsa (BGE) és Rakovics Márton

11.30-11.50       Fórum, kérdések, reflexiók az előadók felé és viszont

 

11.50-12.20 Szünet

12.20-14.00       Fiatalok a statisztikai kutatásban

Levezető elnök: Kovács Péter

 

12.20-13.40       Fiatal doktoranduszok, friss Ph.D-sok  statisztikai kutatásainak bemutatása

13.40-14.00       Fórum, kérdések, reflexiók az előadók felé és viszont

 

14.00    Elnöki zárszó

Szervezők

MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság

Kapcsolattartó

Szilágyi Roland (telefon: +3630/2897612)