Eseménynaptár

Kovách Imre (szerk.): Társadalmi integráció. Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban kötetbemutató mini-konferencia

Könyvbemutató

Időpont

2017. november 09. 13.00-15.00 óra között

Helyszín

Humán Tudományok Kutatóháza - B. ép. I. em. Szociológiai Intézet tárgyalója
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Részletek

A frissen megjelent kötet – mely a Kovách Imre vezetésével az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folyó Integrációs és dezintegrációs folyamatok a mai magyar társadalomban című nagy szabású négy éves kutatási projekten alapszik – merőben új szempontból tekint a társadalmi egyenlőtlenségekre. A kutatás eredményeként létrejött egy új egyenlőtlenség modell, amely sokkal több szempontot figyelembe vesz a korábbi, munkajellegre alapozott rétegződés modellekkel szemben, például a kapcsolatokat, a szubjektív kirekesztettséget, a civil részvételt, a munkaintenzitást, az intézményi bizalmat vagy a normaszegés elfogadását. Az új modell alkalmas az egyenlőtlenségek árnyaltabb kifejezésére, a dezintegráltság pontosabb mérésére, a középrétegek jellegzetességeinek a pontosabb leírására.

 

A kötet elemzéseinek legfontosabb eredményei a modell ismertetésén túl a társadalom politikai integrációjának az elemzése, ami eddig teljesen elhanyagolt terület volt; a jóléti és projektalapú redisztribúció úttörőnek számító részletes leírása, a társadalmi tőke, a területiség és integráció összefüggéseinek leírása, a rétegződés, a normák, a fogyasztás és integráció összefüggéseinek az elemzése, illetve a kapcsolatok integratív szerepének az elemzése. A vizsgálat egésze alapvetően új utakat nyit a jelenkori magyar társadalom tagolódásának és az egyenlőtlenségeket alakító folyamatoknak a megismeréséhez. A politikai viselkedést és értékorientációt nem lehet megérteni az egyének réteghelyzetéből, strukturális pozíciójából kiindulva. Nem a társadalom szerkezete és állapota határozza meg a politikát, hanem sokkal inkább a politika integrálja a társadalmat.

Kovách Imre, a projekt vezetője és a kötet szerkesztője az MTA TK Szociológiai Intézet tudományos tanácsadója, az MTA doktora, az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a mai magyar társadalomban kutatási projekt vezetője. Kutatási területe a vidék- és településszociológia, társadalmi rétegződés és integráció. további információk

 

A könyvbemutató programjáról bővebb információ itt található.

 

A kötet tartalomjegyzéke itt található.

 

A kötet bemutatójára a belépés ingyenes, előzetes regisztrációhoz nem kötött.

 

Szervező

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK)

Kapcsolattartó

Schenk Borbála (telefon: 224 67 00/5269 )