Chain Bridge

Fejezetek a Délvidék múltjából 8.

Nemzetközi konferencia

23 November 2023 | AM 09:30 - PM 06:00

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar - Főépület Díszterem (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.)
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

09.30-10.00 REGISZTRÁCIÓ

10.00-14.00 PLENÁRIS ÜLÉS – SAJTÓ ÉS NYILVÁNOSSÁG A DÉLVIDÉKEN
Levezető elnök: Döbör András
A „Délvidék Kutatásáért Emlékérem” díj átadója: Zakar Péter

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Gyáni Gábor: Regionális identitás és a sajtónyilvánosság
Tamás Ágnes: Délvidéki sajtótermékek szubvencionálása és sajtópereik (1867-1875)
Pető Bálint: A halálbüntetés tematizálása a dualizmus kori délvidéki sajtóban
Fizel Natasa: A kolozsvári egyetem Szegedre költözése a helyi sajtó tükrében
Zakar Péter: Az újságíró és lapszerkesztő Bíró Sándor
Bárány Zsófia: A reformkori csanádi egyházmegye és a nyilvánosság
Dede Franciska: Az Arad és Vidéke és az Aradi Közlöny szerkesztőjének párbaja 1890-ben
Klestenitz Tibor: Az 1893-as szabadkai katolikus nagygyűlés reprezentációja a helyi és az országos sajtóban

13.30-14.00 EBÉDSZÜNET
14.00-18.00 SZEKCIÓÜLÉSEK

SZEKCIÓTÉMÁK
A Délvidék története 1914-1944
A Délvidék politikatörténete
A Délvidék egyház- és művelődéstörténete

A Délvidék gazdaságtörténete
A Délvidék hadtörténete

Szervezők

Délvidék Kutató Központ

Délvidéki Szemle folyóirat

MTA SZAB Filozófiai és Történettudományi Szakbizottság Délvidék Kutatóközpont Munkabizottság

SZTE JGYPK

Kapcsolattartó

Zakar Péter

Contact

emailme@web.com

+00 00 1234 123