Chain Bridge

Kutatás és fejlesztés a közoktatásban. A család-iskola partnerség mint az eredményesség kiaknázatlan erőforrása

Tudományos szimpózium

21 November 2023 | AM 10:00 - PM 12:00

MTA DAB-székház
4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.

Online
platform,

A nemzetközi tanulói teljesítménymérések, valamint az Országos kompetenciamérés tapasztalatainak egyik, hosszú ideje változatlan megállapítása, hogy kiemelkedően nagy különbségek mutatkoznak Magyarországon az iskolák között a tanulók társadalmi háttér szerinti kompozíciójuk tekintetében (Bacskai 2015, Lak et al. 2019, Belinszki et al. 2020). Azok a pedagógusok, akik az alacsony társadalmi kompozíciójú iskolákban eredményt érnek el, munkájuk során első lépésben a hatékony oktatáshoz szükséges együttműködést teremtik meg a szereppartnerekkel, elsősorban az iskola közvetlen környezetét jelentő szülőtársadalommal (Imre 2017, Bacskai 2015, 2020, Pusztai 2020, Marton 2019, L. Ritók 2009, Lannert & Szekszárdi 2015), s csak ezután fordulhatnak a szűkebb értelemben vett pedagógusmunka, az oktatás és a képességfejlesztés felé.
Az előadások bemutatják a MTA-DE-Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport kutató- és fejlesztőmunkáját, amely a pedagógusok és a pedagógushallgatók fejlesztését célozzák annak érdekében, hogy munkájuk során támogatni tudják a szülők gyermeknevelési és iskolai eredményességet elősegítő tevékenységét, az iskola és a család együttműködését. A 2021 őszétől zajló kutató-fejlesztő munka eddigi eredményeit összegzik, amelyek szisztematikus szakirodalom-elemzésen, problémafeltáró pedagógusinterjúk elemzésén, korábbi kutatások másodelemzésein, tanulói és szülői kérdőíves adatfelvételen, valamint jó gyakorlatok áttekintő elemzésén alapulnak.

Az előadás alapját képező kutatást a MTA-DE-Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport hajtotta végre és a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programja támogatta. Az elemzés a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, továbbá a Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-23-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

 

Előadók:

Prof. Dr. Pusztai Gabriella: Nyitott kérdések és módszertani lehetőségek a szülői részvétel kutatásában

Dr. Bacskai Katinka: Területi egyenlőtlenség a család-iskola kapcsolattartásban

Dr. Ceglédi Tímea: Hátrányból induló szülői bevonódás nemzetközi tükörben. A hátrányos helyzetű és roma családok kapcsolata az oktatással

Csók Cintia: Pedagógusok és pedagógusokat segítő szakemberek a család-iskola partnerségben

Szervezők

CHERD Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ

DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

MTA-DE-Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport

Kapcsolattartó

Dr. Ceglédi Tímea (telefon: 06703968261)

Contact

emailme@web.com

+00 00 1234 123