Chain Bridge

Dunkl István: Mi történt azután? A kőzetképződést követő események termo- és hidrokronológiája – székfoglaló előadás

20 June 2023 | PM 02:00

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

A kőzetek képződési korának meghatározására számos, a természetes izotópok bomlásán alapuló eljárás használható. Azonban a későbbi, nyomokat alig hátrahagyó folyamatoknak is nagy jelentőségük van egy földtani képződmény fejlődéstörténetében. Például az alacsony hőmérsékletű események, a korai diagenezis és fluidumáramlás nem vagy csak alig okoz változást a kőzetek kémiai vagy ásványos összetételében és szerkezetében. Az urán komplex radioaktív bomlási folyamatainak felhasználásával sokrétű földtani információhoz juthatunk a korábban nem datálható folyamatokról is. Az urán-ólom módszer ún. „nem konvencionális” felhasználása és az urán-hélium módszer Raman-spektroszkópiával együtt történő alkalmazásán alapuló termokronológia számítanak a legmodernebb, jelenleg is fejlődő eljárásoknak. Az előadásban bemutatásra kerül pl. a Budai-hegységet átjáró termálvíz-feláramlások hosszan tartó és komplex története, valamint annak a kérdése, hogy hogyan nyerhető paleohidrológiai, paleo-topográfiai és indirekt módon tektonikai információ a kőzetek felszíni mállása és a csapadékvíz által kilúgozott, majd másodlagos fázisokként kivált vas- és mangánásványok datálásával. A törmelékes üledékek lepusztulási területeinek azonosítására és a múltbeli szállítási irányok meghatározására is használjuk az egyedi szemcséken mért korokat. A göttingeni geokronológiai laborban bevezetett „double-” és „triple-dating” eljárás szemcsénként határozza meg a képződési és a hűlési kort, illetve több esemény korát, ami a forrásterület fejlődését tükrözi. Ez az üledékek származáselemzésére használható legújabb, még fejlesztés alatt álló eljárás.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadásról kép- és hangfelvétel készül, részvételével egyben hozzájárul nyilvános publikálásukhoz. A felvétel megtekinthető lesz az MTA YouTube-csatornáján.

Szervező

MTA Földtudományok Osztálya

Kapcsolattartó

Burján Balázs (telefon: 36-1-4116350)

Contact

emailme@web.com

+00 00 1234 123