Chain Bridge

Kunszt Zoltán: A standard modell diadala – székfoglaló előadás

31 May 2023 | PM 02:00 - PM 03:30

ELTE TTK Lágymányosi Campus Északi Tömb - 1. emelet, Pócza Jenő terem
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,

Előadásomban vázlatosan elmesélem a standard modell több mint százéves történetét. Felidézem azokat az alapvető elméleti fogalmakat, amelyek meghatározzák a standard modell fizikáját, kvantumtérelméleti megfogalmazását. Részletesebben tárgyalom a c-kvark felfedezésének történetét, a gyenge kölcsönhatás semleges áramának elemeit, az aszimptotikus szabadság és a kvarkbezárás kvantum-színdinamikai magyarázatát, a hadronpászmák fizikáját és a Higgs-bozon felfedezésének rögös útját.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadásról kép- és hangfelvétel készül, részvételével egyben hozzájárul nyilvános publikálásukhoz. A felvétel megtekinthető lesz az MTA YouTube-csatornáján.

Szervező

MTA Fizikai Tudományok Osztálya

Kapcsolattartó

Jároli Erika (telefon: +36 1 411 6313)

Contact

emailme@web.com

+00 00 1234 123