Chain Bridge

Török Ákos: Mérnökgeológia: Quo vadis? – székfoglaló előadás

21 March 2023 | PM 02:00

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

A mérnökgeológia rohamosan fejlődő tudományága a földtudományoknak, amely szorosan összefügg az emberiség építő és környezetformáló munkájával. Geológiai hátterét a kőzetkörnyezet, a beépítésre alkalmas kőzetek és a környezeti tényezők vizsgálatával teremti meg. Így olyan interdiszciplináris terület, amely a mérnöki gyakorlatot természettudományos szemlélettel gazdagítja, hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.

Az előadás a hazai és külföldi kollégákkal, valamint diplomázó és doktoranduszhallgatókkal együtt végzett kutatások eredményeit mutatja be. Az első része kitér a műemléki és a beépítésre alkalmas kőanyagok helyszíni és laboratóriumi elemzésére, a felújításkor alkalmazható kőzetek és habarcsok minősítésére, mindezt hazai és nemzetközi példákon bemutatva. Mindemellett elemzi a légszennyezés hatását az épített környezetre európai regionális vizsgálatok alapján. Az előadás második része a lejtőállékonyság és az időjárási szélsőségek közötti összefüggéseket mutatja be, hazai és külföldi káreseteket elemezve. Építésföldtani vonatkozások, építésalkalmasság mellett a mérnöki szerkezeteket és a kőzeteket ért hatások közül a hő és a sók károsító hatása is kiemelten szerepel benne. A továbbiakban rövid kitekintést ad a főbb kutatási irányokról, a mérnökgeológia jövőbeni szerepéről. A bemutatott példák is megerősítik, hogy a mérnökgeológia fejlődése és ezzel együtt összetettsége egyre inkább igényli a különböző tudományterületek kapcsolódását, a közös gondolkodást és együttműködést.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadásról kép- és hangfelvétel készül, részvételével egyben hozzájárul nyilvános publikálásukhoz.

Contact

emailme@web.com

+00 00 1234 123