Chain Bridge

Báldi András: Biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatások: tereptől a szakpolitikáig – székfoglaló előadás

14 February 2023 | PM 01:30

MTA Székház, Nagyterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

A biodiverzitás az elmúlt évtizedek során jelentősen csökkent. Az ökoszisztémák mintázatainak és folyamatainak megismerése, megértése és ezáltal a pusztulás megállítása létérdekünk. A biodiverzitás csökkenésének egyik fő oka az eredeti természetes élőhelyek átalakítása, aminek következtében ezeknek csak kicsi, izolált maradványfoltjai találhatóak az ember dominálta tájban. Ezekre az élőhelyfoltokra érvényes a fajszám-terület összefüggés, mely egyike az ökológia kevés törvényszerűségeinek. Lecsökken továbbá a belső, és megnő a szegélyélőhelyek aránya. Mindezek tükröződnek a fajok és egyedek előfordulásában, de a természetes mintázatokat és folyamatokat befolyásolhatják az emberi beavatkozások. A természetes élőhelyfoltokat ember dominálta – nagyrészt mezőgazdasági – terület veszi körül; ezekhez ugyanakkor még jelentős biodiverzitás kötődhet. Alapvető kérdések várnak megválaszolásra, például: mi a hatása a gazdálkodásnak és a tájszerkezetnek – és interakciójuknak – a biodiverzitásra, illetve az ezen alapuló ökoszisztéma-szolgáltatásokra? A kapott kutatási eredmények alapvető információt adnak a természetbarát gazdálkodás és ezzel a biodiverzitás hatékony megőrzése érdekében. A gyakorlat felé tett következő lépés a kutatási eredmények beépítése a szakpolitikákba. E lépéshez számos eljárás, illetve intézmény tartozik, melyekben a kutatói részvétel kulcsfontosságú.

Előadásomban bemutatom a fajszám-terület összefüggést felülíró emberi behatás meglétét, továbbá az élőhelyszegélyek pozitív, ám fajspecifikus hatását madarak előfordulására és negatív hatását a fészekaljak túlélésére. Sok év alatt számos mezőgazdálkodási élőhely biodiverzitását vizsgáltuk, benne növényeket, egyenesszárnyúakat, futóbogarakat, poloskákat, kabócákat, méheket, darazsakat, madarakat, és kimutattuk, hogy a hazai fajgazdagság jelentősen nagyobb más, intenzíven gazdálkodó országokénál. E gazdagság megőrzéséhez kontextusfüggő – például lokális élőhely, táji környezet, taxon –, célzott kezelés szükséges. Az elmúlt években indított táji szintű kísérleteinkben vadvirágos parcellák létrehozásával, illetve ugarok felülvetésével derítjük fel a leghatékonyabb kezelési lehetőségeket, amelyek révén mind a gazdálkodó, mind a biodiverzitás gyarapodhat. Végül bemutatom, hogyan vihetők át a kutatási eredmények a szakpolitikába és a döntéshozatalba, és milyen szerepük van nemzetközi szinten a hazai kutatóknak.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadásról kép- és hangfelvétel készül, részvételével egyben hozzájárul nyilvános publikálásukhoz.

A rendezvény meghívója ide kattintva megtekinthető.

Kapcsolattartó

Kakuszi Andrea (telefon: 411-6347)

Contact

emailme@web.com

+00 00 1234 123