Chain Bridge

Halmai Péter: Mélyintegráció paradigma

Székfoglaló előadás

13 October 2022 | PM 01:00

MTA Székház Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

A kereskedelemelmélet a hagyományos (a konvencionális határintézkedésekre irányuló) regionális konstrukciók meghaladásaként „mély” (kereskedelmi) integrációnak tekinti a szabályozási konvergenciát (s esetleg további „mély” elemeket) is tartalmazó, új generációs regionális megállapodásokat. A mélység az európai integráció tekintetében is döntő jelentőségű dimenzió. Egyrészt kifejezi a leginkább előrehaladott regionális integráció elért szintjét (állapotát). Másrészt jelzi a folyamat irányát: a mélyülő, egyre szorosabb integrációt mint fejlődési irányzatot. A mély (regionális) integráció (mélyintegráció) rendszerként, konceptuális keretként való értelmezése az integrációelmélet újragondolására nyújthat módot. A mélyintegráció értelmezési keretrendszerének két fő dimenziója a mélység (szabályozási, intézményi) és a homogenitás (reálgazdasági, pénzügyi). Kombinációik alapján a különböző integrációs lépcsőfokok, fejlődési szakaszok, illetve konfigurációk egyaránt rendszerezett keretek között elemezhetők. Meghatározó a magintegráció, a mindenkori legfejlettebb integrációs vívmányok köre. A mélyintegráció „az egyre szorosabb” magintegráción nyugvó (ám annál szélesebb kiterjedésű) rendszer. Mindezek alapján megfogalmazhatók a mélyintegráció rendszerének fő sajátosságai, a mély kereskedelmi integrációtól és a szabad tényezőmozgástól a szupranacionális struktúrákig terjedően. A differenciált integráció és a dezintegráció beillesztésével új elemzési keretrendszer, mélyintegráció paradigma vázolható fel.

Kapcsolattartó

Kisteleki Károly (telefon: 36-1-4116333)

Contact

emailme@web.com

+00 00 1234 123