V. Orvosi Tudományok Osztálya

Az V. osztály rendezvényei a Magyar Tudomány Ünnepén, 2018

2018. október 16.

2018. november 8-9. Semmelweis Symposium "New approaches in personalized medicine: From prenatal testing to targeted tumor therapy" Semmelweis Egyetem

2018. november 13. Magyar Orvostudományi Napok (A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége és az osztály közös rendezvénye) MTA Székháza, Kodály-terem 10 óra (a meghívó letölthető innen)

2018. november 16. "250 éves a magyar orvosképzés" (Az Orvostörténeti Munkabizottság és az Orvostörténeti Társaság közös rendezvénye) MTA Székháza, Felolvasóterem 9 óra

2018. november 21. "Előrelépés a hazai intenzív betegellátásban" MTA Székháza, Nagyterem 14 óra (a meghívó letölthető innen)

2018. november 22. "A molekuláris nukleáris medicina II." MTA Székháza, Díszterem 13 óra (a meghívó letölthető innen)

2018. november 23. "Újonnan felismert jelátviteli utak fiziológiás és kóros folyamatokban" MTA Székháza, Kisterem 14 óra (a meghívó letölthető innen)