Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása – új monográfia bemutatója

Elsősorban egyházpolitikai jellegű életrajz az a Serédi Jusztiniánról szóló monográfia, amelynek bemutatóját az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport szervezésében tartották a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az esemény egyúttal megemlékezés is volt a kötet szerzőjéről, a fiatalon elhunyt Csíky Balázsról, aki munkája megjelenését már nem érhette meg.

2019. április 16.

A magyar katolikus egyház 1927 és 1945 közötti vezetőjéről szóló kötet megjelenésének előzményeiről Tusor Péter, a kutatócsoport vezetője beszélt. Mint elmondta, Csíky Balázs a Fraknói Kutatócsoport elődje, az MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport Bolyai-ösztöndíjas tudományos munkatársaként és támogatásával Galéria a könyvbemutatórólkutatott a Vatikánban, és végezte munkáját 2015-től haláláig.

forrás: institutumfraknoi.hu

Kutatásának központi eleme Angelo Rotta budapesti nuncius válogatott iratainak kiadása mellett Serédi Jusztiniánról írt disszertációjának monográfiává fejlesztése volt. Doktori témavezetői az ELTE-n Gergely Jenő, majd Balogh Margit voltak. A 2010-ben summa cum laude megvédett disszertáció sajtó alá rendezése, szerkesztése a szerző tragikusan fiatalkori elhunytát követően az MTA Lendület programjának támogatásával működő kutatócsoportban dolgozó kollégájára, a csoport tudományos munkatársára, Tóth Krisztinára hárult.

A kötet elsősorban egyházpolitikai jellegű életrajz, az esztergomi érsek ténykedésének mozgatórugóit tárja elénk, eltérően a szokványos püspöki életrajzoktól, amelyekben inkább a főpásztor és egyházmegyéjének kapcsolata szokott előtérbe kerülni – méltatta a monográfiát Gárdonyi Máté, az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport külső tagja. A kötetben többek között a vatikáni kutatások eredményeként új adatok olvashatók Serédi kapcsolatrendszeréről és kinevezésének körülményeiről. A mű kiegyensúlyozott értékelést ad Serédinek a szélsőséges eszmék térnyerése kapcsán kialakított álláspontjáról.

Az esemény felvétele megtekinthető a Fraknói Kutatócsoport YouTube-csatornáján.

Porubszky Ádám
tudományos segédmunkatárs
MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport


Csíky Balázs: Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása
(Collectanea Studiorum et Textum vol. I/3 – Magyar Történeti Emlékek. Értekezések, szerk. Tóth Krisztina)
Budapest, 2018.