Megjelent Bartók Béla művei kritikai összkiadásának első kötete

Bartók Béla Gyermekeknek című, zongorára írt népdalfeldolgozás-sorozatának két változatát, illetve a zeneszerző népzenéről és népzenekutatásról szóló írásait mutatták be az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetében. A két új kiadvány az intézeten belül működő Bartók Archívum munkatársai által szerkesztett két sorozatnak egy-egy új darabja.

2017. február 14.

Bartók Béla életműve kutatók generációira rótt és ró feladatot. Zeneszerzői munkásságát a kottakiadás terén az a modern kritikai összkiadás mutatja be méltó módon, amelynek elindítását 2015 őszén, a zeneszerző halálának 70. évfordulóján jelentették be.

Ez a sorozat lehetőséget teremt arra is, hogy az előadóművészek részéről nagy érdeklődéssel várt, mind ez idáig kiadatlan fiatalkori művek, valamint ismeretlen műalakok, nem publikált tételek is hozzáférhetővé váljanak.

A Bartók-művek 48 kötetesre tervezett kritikai kottaösszkiadása keretében elsőként a Gyermekeknek című zongoradarab-sorozat jelent meg, Vikárius László és Lampert Vera közreadásában. A Bartók Béla zeneműveinek kritikai összkiadása 37. kötete szinoptikus formában, egymással szemben fekvő oldalakon közli a zongorára írt népdalfeldolgozás-sorozat két változatát, az 1909 és 1911 között megjelent első kiadás szerinti szöveget és az 1943-as revideált kottaszöveget.

Bartók Béla zeneművei kritikai összkiadásának most megjelent első kötete, a Gyermekeknek

A kiadvány tartalmazza Bartók jegyzeteit az első kiadáshoz (I. függelék), amelyekben a népdalforrások lelőhelyét és szövegét közölte, kiegészítve a népdalok kottás lejegyzéseivel és a népdalszövegek értelem szerinti angol fordításával. A kiadvány II. függeléke további szövegváltozatokat és keletkezéstörténeti műalakokat közöl az egyes darabokhoz.

A kottaközreadást – három nyelven: angolul, magyarul és németül – részletes, keletkezés- és befogadástörténeti tanulmány vezeti be, amelyet az előadóknak szóló eligazítás követ Bartók kottaírásáról és a Gyermekeknek sajátos előadási problémáiról.

Az akadémiai intézetben bemutatott másik kötet Bartók népzenéről és népzenekutatásról írt ismeretterjesztő munkáit tartalmazza több mint 500 oldal terjedelemben.

A kiadványban közölt 50 írás csaknem fele nyomtatásban mindeddig egyáltalán nem vagy csak idegen nyelven volt hozzáférhető.

Az első fejezetben az egyes nemzetek népzenéjével foglalkozó írások, a másodikban a lexikoncikkek, a harmadikban az összehasonlító népzenetudomány eredményeit ismertető tanulmányok, míg a negyedikben a népdalkutatás elvi és gyakorlati problémáit tárgyaló írások sorakoznak időrendben.

Az új kötettel – amely a fennmaradt Bartók-kéziratok teljes budapesti és amerikai anyagán alapul – a kutatók szerint Bartók valamennyi népzenével és népzenekutatással kapcsolatos rövidebb írása hozzáférhetővé válik magyar nyelven.

További információ

Halász Péter

MTA BTK Zenetudományi Intézet

tudományos munkatárs, tudományos titkár

halasz.peter@btk.mta.hu