Eseménynaptár

2018: Éghajlatváltozás és biztonság

Ünnepi tudományos ülés

Időpont

2018. november 10. 10.00-19.00 óra között

Helyszín

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza
21000 Újvidék, Platon vladika

Részletek

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság a vajdasági magyarság egyik legjelentősebb tudományos társadalmi szervezete, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia külhoni magyar tudományos műhelyként ismert el. A Társaság alapvető tevékenysége a vajdasági magyar tudományos élet támogatása, tudományos tanácskozások szervezése, tudományos publikációk előkészítése és kiadása. A Társaságnak több mint 150 tudományos, doktori vagy magiszteri fokozattal rendelkező tagja van.

A Társaság hagyományosan minden év novemberében magyar nyelvű nemzetközi tudományos tanácskozás keretében emlékezik meg a Magyar Tudomány Ünnepéről. Idén, 2018-ban 17. alkalommal kerül sor „A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken” elnevezésű tanácskozás megszervezésére. E tanácskozás a vajdasági magyar tudományosság egyik legjelesebb eseménye, melyen kiemelkedő vajdasági és anyaországi magyar tudósaink és publicistáink vesznek részt mind a társadalom-, mind a természettudományok területéről, és magyar nyelven beszámolnak kutatásai eredményeikről. Az idei tanácskozás kerettémája: Éghajlatváltozás és biztonság.

PROGRAM

10,00 – 10,30 : A tanácskozás megnyitása, köszöntők

Szalma József DSC, az MTA doktora, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke, egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Újvidék 

Dr. Bóka János, Európai Uniós és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Államtitkár 

Pásztor István, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke

A tanácskozás elnöklői: Szalma József akadémikus, Kastori Rudolf akadémikus, Prof. Dr. Prugberger Tamás


KIEMELT TANULMÁNYOK

10,30 – 10,50 : Dr. Bándi Gyula D.Sc. (az MTA Doktora, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Budapest) – A jövő nemzedékek jogai és a klímaváltozás

10,50 – 11,10 : Kastori Rudolf akadémikus (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, Újvidék) – Az éghajlatváltozás hatása a növények életfolyamataira és a termesztett növények terméshozamára


TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

11,10 – 11,20 : Dr. Prugberger Tamás (az MTA doktora, professzor emeritus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A környezetvédelemtől a klímaváltozásig

11,20 – 11,30 : Dr. Tattay Levente (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Budapest) – Klímaváltozás az EU-s jogszabályok fényében

11,30 – 11,40 : Dr. Szmodis Jenő (habilitált egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Államelméleti és Kormányzástani Intézet, Budapest) – A környezetvédelem mint a globális kormányzás szükségének hivatkozási alapja

11,40 – 11,50 : Dr. Miskolczi Bodnár Péter (tanszékvezető egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest) – A technológiai fejlődés biztonsági kockázatai

11,50 – 12,00 : Dr. Sallai János (tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Közjogi és Rendészettani Intézet, Rendészettörténeti Tanszék, Budapest) – A rendészet egyik legnagyobb kihívása a globális felmelegedés és következményei, a polgárháborúk, migráció, terrorizmus

12,00 – 12,10 : Dr. Nagy Zoltán (tanszékvezető habilitált egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Kiberbűnözés Elleni Tanszék, Budapest) – A kiberháborúk kora

12,10 – 12,20 : Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – Klímaváltozás - gazdaság - kockázati tőkebefektetés

12,20 – 12,30 : Szalma József D.Sc. (az MTA doktora, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke, egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Újvidék) – A polgári törvénykönyvek és a jogbiztonság

12,30 – 12,40 : Dr. Dudás Attila (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Újvidék) – A biotechnológiai találmányok szabadalmaztathatósága a nemzetközi, közösségi és a szerb jogban

12,40 – 12,50 : Nagy Barna Krisztina (egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Civilisztikai Intézet, Budapest) – Jogi kihívások a XXI. században

12,50 – 13,00 : Dr. Dúl János (tudományos segédmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Civilisztikai Intézet, Budapest) – Családi vállalkozások adaptációja a magyar magánjogba

13,00 – 13,10 : Dr. Olajos István (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Intézet, Miskolc) – A bio-üzemanyagok megváltozott minősítése és a klímaváltozás

13,10 – 13,20 : Dr. Korom Ágoston (egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet, Budapest) – Az Európai Unió jogának a tagállamok csatlakozást megelőzően elkobzott ingatlanok kárpótlásával kapcsolatos követelményei.

13,20 – 13,30 : Dr. Mészáros Zoltán (főlevéltáros, Szabadkai Történelmi Levéltár, Szabadka) – A magyarság helyzete a nagyhatalmak változó struktúrájú világrendjében

13,30 – 13,40 : Dr. Tóth Glemba Klára (Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya, Tartományi Felsőoktatási és Tudományügyi Titkárság, tanácsos, Nagybecskerek) – A vajdasági szórványmagyarság demográfiai jellemzői a statisztikai adatok tükrében

13,40 – 13,50 : ifj. Dr. Muhi Béla (egyetemi rendkívüli tanár, Educons Egyetem, Közgazdasági kar, Kamanc) – A vidékfejlesztés és a vidéki turizmus összefüggései Vajdaságban

13,50 – 14,00: Dr. Szedmina Lívia (angol nyelvtanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka) – John Devoy az amerikai sajtóban

 

14:00 ­– 15:00 : ebédszünet

 

15,00 – 15,10 : Bálint István (nyugalmazott újságíró, publicista, Újvidék) – Európa és kisebbségei

15,10 – 15,20 : Matuska Márton (nyugalmazott újságíró, publicista, Újvidék) – Az 1944-45-ös délvidéki nagy vérontásra vonatkozó, évtizedeken át gyűjtött bizonyítékok sorsa 

15,20 – 15,30 : Dr. Vitkay Kucsera Ágota (koncert és operaénekes, egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Művészeti Akadémia Dráma Tanszak, Szίnművészeti Tanszék, Újvidék) – A globális klímaváltozás egyes elemeinek hatása a professzionális hanghasználókra

15,30 – 15,40 : id. Dr. Bagi Ferenc (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – Nyelvi-nyelvhelyességi tévesztések a személyre utaló névmások használatában az általam vételezhető budapesti tévécsatornák adásaiban, valamint ezek megjelenése a Vajdasági Rádió és Televízió kettes csatornájának magyar nyelvű adásaiban és az Újvidéken kiadott Magyar Szó napilapban

15,40 – 15,50 : Dr. Molnár Csikós László (nyugalmazott egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – A paronimák érvényesülése a szóhasználatban

 

15,50 ­– 16,20 : kávészünet

 

TERMÉSZET- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

16,20 – 16,30 : Dr. Kiss Ernő (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék) – A szilárdfázisú katalitikus reakciók

16,20 – 16,30 : Vastag Erna (kutató gyakornok, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, Újvidék), Dr. Saša Orlović (egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, Újvidék), Dr. Srđan Stojnić (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, Újvidék) – Az éghajlatváltozás erdőkre gyakorolt hatása – génmegőrzési módszerek és azok eddigi alkalmazása a kocsányos tölgy (quercus robur l.) példáján Szerbiában

16,30 – 16,40 : Dr. Simon János (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka) – IoT rendszerek a hétköznapokban

16,40 – 16,50 : Dr. Mester Gyula (címzetes egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, Szabadka) – Magyar kutatók 2018-as ranglistája

16,50 – 17,00 : Dr. Szabó Anita (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Főiskola, Szabadka) – A drónok és repülési módjai

17,00 – 17,30 : vita, a tanácskozás összegzése

 

TOVÁBBI BEJELENTETT TANULMÁNYOK

Miskolczi Bodnár Éva (LL.M,  jogi  referens,  Igazságügyi  Minisztérium,  EU  Jogi Megfelelésvizs-gálati Főosztály, Budapest) – Az intelligens fogyasztásmérő rendszerek adatvédelmi kockázatai, különös tekintettel az új európai adatvédelmi rendelet (GDPR) normáira


A tanácskozás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, a Bethlen Gábor Alapítvány, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával kerül megszervezésre.

A szervezőbizottság

Szervező

Vajdasági Magyar Tudományos Társaság

Kapcsolattartók

Dudás Attila (telefon: 381-65-8045777)

Szalma József (telefon: 381-655740256)

Az esemény honlapja

http://vmtt.org.rs/MTN2018.html