Ülésezett az MTA Stratégiai Tanácsadó Testülete

December 20-án ülést tartott az MTA Stratégiai Tanácsadó Testülete. A megbeszélésen egyebek mellett szó volt az alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatási kérdéseiről, az Akadémiai pályázatairól, a tudománynépszerűsítés jelentőségéről, valamint arról, hogy miként támogatható a nők részvétele a tudományos életben.

2018. január 10.

A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya szerint az elnök munkáját az Akadémia tevékenységét és működését hosszú távon és alapjaiban meghatározó döntések meghozatalában a Stratégiai Tanácsadó Testület segíti.

A Stratégiai Tanácsadó Testület tagjait az elnök kéri fel. Tagságuk az elnöki kinevezéssel keletkezik, megbízatásuk határozott időre, a kinevező elnök mandátumának időtartamára szól. A testület tagjait munkájukért külön díjazás nem illeti meg.

A decemberi ülésen szó volt egyebek mellett arról, hogyan lehet elősegíteni, hogy a kutatóintézetek, kutatók témái és ezek támogatási arányai kövessék a főbb nemzetközi trendeket. Beszéltek olyan, a közérdeklődés középpontjában álló témákról, mint például a genomszerkesztés, a víztudományi kérdések, a mesterséges intelligencia, illetve a közoktatás és a felsőoktatás fejlesztése. Kitértek az Akadémia pályázataira (Lendület, Célzott Lendület), és arra is, hogyan lehet az Akadémia kutatóintézeteiben születő tudományos eredményeket gyakorlatilag hasznosítani. Az ülés napirendjén szerepelt a bölcsészettudományok és társadalomtudományok szerepe a tudományos világkép alakításában, a változó világ megértésében, illetve olyan kérdések kezelésében, mint például a népességrobbanás. Vizsgálták azt is, hogy miként támogatható a nők részvétele a tudományos életben.

Az MTA Stratégiai Tanácsadó Testületének tagjai:

  • Csíkszentmihályi Mihály pszichológus, az MTA külső tagja
  • Tardos Éva matematikus, az MTA külső tagja
  • Kúnos György orvos, farmakológus, az MTA külső tagja
  • Simonyi Károly szoftverfejlesztő, üzletember
  • Tigyi Gábor biológus, az MTA külső tagja
  • Bor Zsolt fizikus, az MTA rendes tagja
  • Hegyi Lóránd művészettörténész, egyetemi tanár
  • Siegler András villamosmérnök-közgazdász
  • Lantos Csaba közgazdász-szociológus, üzletember