Szeptember végéig lehet szavazni az MTA tudományos bizottságainak tagjaira

2017. szeptember 1-jétől szavazhatnak az MTA köztestületi tagjai a szakterületükhöz tartozó tudományos bizottságok tagjaira. A testületek új összetételéről a májusi elnökválasztással megkezdődött, háromévenkénti akadémiai tisztújítás részeként döntenek a választásra jogosultak. A szavazatokat a hónap utolsó napján éjfélig lehet leadni az MTA Titkárság által működtetett elektronikus választási rendszer használatával.

2017. szeptember 4.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének júniusi határozata nyomán szeptember 1-jén, 0.00 órakor megkezdődött az MTA tudományos bizottságai tagjainak választása. Az MTA Alapszabálya szerint a bizottságok következő három esztendőre szóló összetételéről az egyes szakterületekhez tartozó köztestületi tagok dönthetnek. A tudományos bizottságok tagjainak megbízatása három évre szól, és korlátlan alkalommal újraválaszthatók.

Az Akadémiai Ügyrend szerint a tudományos bizottság és az osztályközi tudományos bizottság esetén – a hazai akadémikusok kivételével – minden köztestületi tag csak egy tudományos bizottságba kerülhet be választás útján, és csak abban az egy bizottságban választhat, és választható.

Az MTA Titkárság elektronikus választási rendszere szeptember 30-án 24.00 óráig fogadja a szavazatokat. A választás titkos, a szavazókulcs segítségével minden köztestületi tag egy alkalommal adhatja le voksát.

A szavazás az adott bizottságra nézve akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak több mint 30 százaléka részt vett benne, továbbá az érvényesen megválasztottak létszáma megfelel az adott bizottság tagjai számára előírt kvótának. A második forduló a leadott szavazatok számától függetlenül érvényes.

A választási rendszerbe az Akadémiai Adattárba való belépésre szolgáló azonosítókkal megegyező felhasználónévvel és jelszóval lehet belépni. Amennyiben a belépéssel kapcsolatban a szavazónak bármilyen problémája adódik, az e-valasztas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címen vagy a +36 1 411 6100/611-es, a +36 1 411 6100/511-es, illetve +36 1 411 6235-ös telefonszámokon kaphat segítséget.

A tudományos bizottságokról

A tudományos bizottságokat egy vagy több, egymáshoz közel álló szakterület képviselői alkotják. A tudományos bizottságok, valamint az osztályközi tudományos bizottságok alapítása és megszüntetése a tizenegy akadémiai tudományos osztály kizárólagos hatásköre. Létrehozásukat követően a tudományos bizottságok ellátják az MTA közfeladataiból fakadó, valamint az osztály megbízásából a szakterületet érintő teendőket. Az Alapszabály szerint a tudományos bizottsági ülés kizárólagos hatásköre többek között a bizottsági tisztviselők megválasztása és felmentése, az adott szakterületet érintő helyzetelemzések jóváhagyása, valamint a tudományos osztály számára készülő javaslatok megvitatása és elfogadása. A tudományos bizottság – amennyiben az adott tudományos osztálynak nincs önálló doktori bizottsága – részt vesz az MTA doktora cím odaítélésére irányuló eljárásban, véleményezési jogkört gyakorol, ezáltal segíti a tudományos osztályt javaslatának kidolgozásában.