Jótékonysági gyűjtés – Lovász László levele az akadémikusokhoz és az MTA köztestületének tagjaihoz

A tehetséges magyar fiatalok támogatása a célja annak a gyűjtésnek, amely az MTA 188. közgyűlése döntése nyomán indult el. Lovász László, az Akadémia elnöke levélben hívta fel az akadémikusok, illetve az MTA köztestületi tagjainak figyelmét arra a lehetőségre, amely szerint az akadémikusok, illetve a köztestületi tagok jövedelmük egy általuk meghatározott részét jótékonysági célra ajánlhatják fel.

2017. december 19.

Mint arra Lovász László emlékeztet, az MTA 186. közgyűlésének határozata alapján az Akadémia lehetőséget teremt az akadémikusok, illetve a köztestületi tagok számára, hogy jövedelmük egy általuk meghatározott részét jótékonysági célra ajánlják fel. A Közgyűlés 41/2017. (V. 9.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2018. évi rendes közgyűlésig a tehetséges magyar fiatalok támogatására kívánja fordítani a jótékonysági gyűjtésre felajánlott összeget. Az MTA Elnöksége 46/2017. (IX.28.) határozatában az Igazgyöngy Alapítvány támogatásáról döntött.

Az Igazgyöngy Alapítvány 1999 óta működik a 33 leghátrányosabb kistérség egyikében, Berettyóújfalu környékén. Egyik feladata a tehetséggondozás, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, roma gyerekekre, amit egy alapfokú művészeti iskola fenntartásával végeznek. Hat telephelyre, összesen 23 településről járnak hozzájuk gyerekek. Tanulólétszámuk évente 600 fő körüli, tanítványaik 70%-a hátrányos helyzetű, közülük kb. 300 fő mélyszegénységben élő cigány gyermek. Köszönhetően a gyermekközpontú vizuális nevelésüknek, tanítványaik évente 500-nál is több díjat nyernek hazai és nemzetközi gyermek képzőművészeti versenyeken. Komplex programukban az oktatás – családgondozás, közösségfejlesztés – intézményi együttműködés hármas pillére a meghatározó.

A jótékonysági felajánlásokat a Magyar Tudományos Akadémia – Magyar Államkincstárnál vezetett – 10032000-01483556-00000000 számú számlájára küldhetik el.

A közlemény rovatban, kérjük, tüntessék fel: „Akadémiai jótékonysági felajánlás”.

A fenti számlaszámra beérkező összegeket elkülönítetten fogadják és kezelik, így annak mértéke és a célnak megfelelő felhasználása pontosan nyomon követhető. A kezdeményezés eredményeiről a következő közgyűlésre beszámoló készül.