Januárban hirdeti meg ismét a Magyar Tudományos Akadémia kiválósági programját, a Lendületet

A 2009-ben indult program célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése a kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről való hazahívásával, illetve itthon tartásával. Az új pályázati kiírásban a korábbihoz képest változnak a meghirdetett kategóriák, nő az elnyerhető támogatás mértéke, és módosulnak a pályázatok értékelési szempontjai is.

2021. december 16.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége december 14-ei ülésén jóváhagyta a Lendület Program következő évi pályázati felhívását, melyet várhatóan 2022. január végén tesznek közzé az MTA honlapján.

Változások a 2021. évi pályázati felhíváshoz képest:

A korábbi Lendület I. és II. kategóriák helyett

Lendület Induló (I) és Lendület Haladó (H)

kategóriákat hirdetnek meg.

A Lendület Induló kategóriában azok a 40 évnél fiatalabb (1982. január 1. után született), PhD-fokozatukat 2012. január 1. és 2018. december 31. között megszerző fiatal kutatók pályázhatnak, akik korábban rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon egyénileg vagy kutatócsoport-vezetőként támogatást nyertek, de Lendület támogatást még nem nyertek.

A kiskorú gyermeket nevelő kutató esetében a pályázó kutató kérésére

a pályázás és a PhD-fokozat megszerzésének idejére vonatkozó korhatár megnövelhető:

nők esetében gyermekenként 2 évvel vagy – amennyiben az hosszabb volt –
a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett távollétek hosszával, férfiak esetében a gyermeknevelésre igénybe vett távollétek hosszával.

A kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület I támogatás ideje alatt pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására. A záróbeszámoló szakmai minősítése csak ennek a feltételnek a teljesülése esetén lehet kiváló.


A Lendület Haladó kategóriában azok a kutatók pályázhatnak, akik az utóbbi 5 évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak – kutatócsoport-vezetői tapasztalattal rendelkeznek, azaz saját kutatási téma kidolgozására Lendület I. és II., Élvonal vagy egyéb, a Lendület-támogatással összemérhető (legalább 4-5 éves futamidejű alapkutatás kiemelt támogatási összeggel) nemzetközi pályázatokon nyertek támogatást a közelmúltban, és kutatásuk még nem vagy az utóbbi 5 évben (2017 után) zárult le. Amennyiben a pályázónak folyamatban lévő pályázata van, ki kell térni a pályázatban az attól való eltérésekre.

A kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület Program harmadik évének lezárulta előtt pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában vagy egyéb, a Lendület-támogatással összemérhető nemzetközi pályázatra, és a hároméves szakmai beszámolóban bemutatják ezt a pályázatot is. A hároméves beszámoló szakmai minősítése csak ennek a feltételnek a teljesülése esetén lehet kiváló.


Nő az elnyerhető támogatás mértéke:

átlagosan évi 40 millió Ft, a Lendület H kategóriában átlagosan évi 50 millió Ft lehet. Ezenfelül a nagy eszköz- és műszerigényű kutatások esetében
a Lendület I kategóriában egyszeri max. 50 millió Ft, míg a Lendület H esetében egyszeri max. 100 millió Ft tervezhető.
A nagy műszerek beszerzését az első kutatási évre kell tervezni.
A kutatócsoport-vezetők pályázható bérmaximuma a Lendület I kategóriában max. bruttó 1 200 000 Ft/hó (a tavalyi 1 000 000 Ft-hoz képest), a Lendület H kategóriában max. bruttó 1 600 000 Ft/hó (a tavalyi 1 300 000 Ft-hoz képest) lehet.
A befogadó kutatóhely állományába tartozó pályázó a munkahelyi kinevezése vagy munkaszerződése szerinti, valamint a pályázatban megjelölt illetmény/munkabér és járulékai különbségét tervezheti a megpályázott támogatás keretére.

A pályázatok értékelési szempontjai is változnak:

az értékelésben nagyobb hangsúlyt fektetnek a kutatócsoport-vezető legutóbbi öt aktív évének kutatói teljesítményére. Három értékelési szempont lesz meghatározó: a kutatási terv és a kutatócsoport-vezető értékelése, valamint a pályázat általános megítélése.