A lekérdezés folyamatban...
loading...
     

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 128 találat

Újabb kereséshez kattintson ide!
Név
Tudományterület
A. Sajti Enikö Új- és legújabbkori történelem
Arday Lajos A nemzetközi kapcsolatok és a külpolitika története, kisebbségek Kelet-Közép Európában
Áron Coceancig Történelem
Baán István Kornél Bizantinológia
Bagi Dániel Középkori történelem
Balla Tibor Hadtörténelem
Balogh András Újkori egyetemes történelem
Bánffy Eszter Régészet
Bánkiné Molnár Erzsébet Társadalomtörténet
Bárány Attila Pál Történettudomány, Középkor
ifj. Barta János kora újkor története
Beke Margit Egyháztörténelem
Bényei Miklós Új- és legújabbkori történelem
Bertényi Iván Heraldika 
Bessenyei József Középkor történet
Blazovich László A középkor története
Bona Gábor Hadtörténelem
Borhi László Nemzetközi kapcsolatok története, 20. század
Borsi-Kálmán Béla Magyar-román-francia kapcsolatok a XIX-XX. században
Buza János Gazdaságtörténet
C. Tóth Norbert Középkori magyar történelem
Csorba László Új- és legújabbkori történelem
Csukovits Enikő Középkori magyar történelem
Dávid Géza A 16-17. század története
Deák Ágnes 19. századi magyar eszmetörténet, politikatörténet 
Dénes Iván Zoltán Eszmetörténet
Diószegi István Új- és legújabbkori egyetemes történelem
Donáth Péter Új- és legújabbkori történelem
Draskóczy István Középkori történelem
Egedy Gergely Politikatudomány
Egry Gábor 19-20. századi magyar és kelet-európai történelem, nemzetiségi kérdés
Erdélyi István Régészet és történelem
Erdődy Gábor Új- és legújabbkori történelem
Érszegi Géza A középkor története
F. Romhányi Beatrix Régészet, medievisztika
Farkas Gábor Új- és legújabbkori történelem - levéltártan
Fischer Ferenc 20. századi egyetemes történet
Fodor Pál a középkor története, turkológia
Font Márta középkori történelem (Közép- és Kelet-Európa)
Földes György Magyarország 1945 utáni története
Fröhlich Ida Hebraisztika, ókortörténet
Gabler Dénes Jenő Régészet
Gebei Sándor Koraújkor és újkor története
Gerő András Új- és legújabbkori történelem
Gyarmati György XX. századi magyar történelem
Hadházyné Vaday Andrea Régészet
Hajdu Tibor 20. század története, társadalomtörténet
Hegyi Klára kora újkor története
Hermann Róbert A magyar polgári átalakulás politikai és hadtörténete 1830-1867
Horn Ildikó Történelemtudomány