A lekérdezés folyamatban...
loading...
     

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 64 találat

Újabb kereséshez kattintson ide!
Név
Tudományterület
Adamik Tamás Klasszika-filológia
Adamikné Jászó Anna Magyar nyelvészet
Agyagási Klára Összehasonlító történeti nyelvtudomány
Alberti Gábor Nyelvtudomány
Bakró-Nagy Marianne Urali nyelvészet
Banczerowski Janusz szláv nyelvek, nyelvi kommunikáció, általános és alkalmazott nyelvészet, szemantika, pragmatika, polonisztika
Bassola Péter Germanisztika
Békési Imre Szövegnyelvészet
Bródy Mihály
Büky László Stilisztika
Cs. Jónás Erzsébet Funkcionális stilisztika, fordításstilisztika (magyar-orosz)
Cser András Elméleti nyelvészet
Csúcs Sándor Uráli nyelvek
D. Mátai Mária Magyar nyelvtörténet
Dörnyei Zoltán
E. Abaffy Erzsébet Magyar nyelvtörténet
Elekfi László Magyar nyelv, nyelvelmélet, hangtan, prozódia
Földes Csaba Német nyelvészet, kontaktusnyelvészet, interkulturális kommunikáció
Gadányi Károly Szláv nyelvek
Gósy Mária fonetika, alkalmazott nyelvtudomány
Havas Ferenc Nyelvelmélet
Hoffmann István Nyelvtudomány, magyar nyelvészet
Hunyadi László Nyelvészet
Jászay László Orosz nyelvészet, aspektológia, funkcionális grammatika
Kakuk Zsuzsa Török nyelvek
Károly Krisztina Szövegnyelvészet, fordítástudomány
Kassai Ilona Fonetika, gyermeknyelv
Kemény Gábor Magyar nyelvészet, stilisztika, nyelvművelés
Keresztes László Uráli nyelvek
Keszler Borbála Magyar nyelvészet
Klaudy Kinga Alkalmazott nyelvészet
Kocsis Mihály Orosz nyelvtörténet, ukrán nyelvtörténet
Komlósiné Knipf Erzsébet Germanisztika
Kontra Miklós Urali nyelvek
Kornai András Matematikai nyelvészet
Korponay Béla Angol nyelvészet
Kovács Péter Epigráfia, Pannonia-kutatás (régészet)
Kövecses Zoltán Kognitív nyelvészet, lexikográfia
Laczkó Tibor Mondattan, alaktan
Ladányi Mária Általános nyelvészet, morfológia, szemantika, szociolingvisztika
Lendvai Endre Kálmán Szemantika, pragmatika, fordítástudomány
Maticsák Sándor Finnugor nyelvészet
Molnár Ferenc Magyar nyelvtörténet, finnugor filológia
Nagy János Stilisztika
Navracsics Judit Alkalmazott nyelvészet
Németh T. Enikő Nyelvelmélet, pragmatika
Olaszy Gábor Fonetika, beszédtechnológia
Pete István Leíró orosz, magyar nyelvészet
Péter Mihály Orosz és általános nyelvészet
Prószéky Gábor számítógépes nyelvészet, nyelvtechnológia