A lekérdezés folyamatban...
loading...
     

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 143 találat

Újabb kereséshez kattintson ide!
Név
Tudományterület
Ángyán József
Banczerowski Januszné Agrotoxikológia, agrár-környezetvédelem
Bánszki Tamás Gyepgazdálkodás, növénytermesztés
Bartha Dénes Árpád Dendrológia, konzervációbiológia, természetvédelem 
Bartosiewicz László
Basky Zsuzsanna Aphidológia, Vírus epidemiológia
Bata Árpád Vegyész
Beke János mezőgazdasági gépészet, szárítás, hőtechnika, alkalmazott energia- és anyagtranszport
Benedek Pál Növényvédelem, rovartan
Béres Imre Gyombiológia
Berzsenyi Zoltán Növénytermesztés
Birkás Márta talajművelés és -védelem, növénytermesztés
Biró Borbála Agrár- és környezetvédelmi mikrobiológia, mikrobiális oltóanyagok, bio(rhizo)technológia
Blaskó Lajos Talajtan
Bodó Imre Állatnemesítés, tenyésztés
Bősze Zsuzsanna állatgenetika, állatbiotechnológia, transzgenikus állatmodellek, FcRn, tejösszetétel megváltoztatása, nyúlgenomika
Bubán Tamás Gyümölcstermesztés
Bürgés György Növénykórtan és növényvédelem, agrozoológia
Csákiné Michéli Erika Talajtan
Csapó János Biokémia, analitikai kémia, tej és tejtermelés
Csathó Péter Növénytáplálás, agrár környezetvédelem
Csoma Zsigmond Agrártörténet, szőlészet-borászat történet, kertészettörténet és gazdaságtörténet
Debreczeni Béláné Agrokémia
Dinnyés András János Állatbiotechnológia
Dobránszki Judit Növényi mikroszaporítás
Érsek Tibor Növénykórtan, mikológia
Faragó Sándor vadbiológia, vadgazdálkodás
Fári Miklós Növényi - kertészeti biotechnológia
Fehér Attila Növényi molekuláris biológia és biotechnológia
Frank József Növénynemesítés és vetőmagtermesztés
Gáborjányi Richárd Vírustan
Galiba Gábor Genetika
Gócza Elen
Győri Zoltán Agrokémia, minőségvizsgálat növényeknél, élelmiszerbiztonság, módszerfejlesztés
Gyuricza Csaba Talajhasználat, energianövények
Helyes Lajos Kertészet
Hodossi Sándor Kertészet, zöldségtermesztés
Hodúr Cecilia élelmiszer-ipari és biomérnöki transzportfolyamatok
Horváth László Haltenyésztés és halgazdálkodás
Hrotkó Károly kertészet (fás növények szaporításbiológiája és alany-nemes kölcsönhatások fiziológiája)
Husti István A mezőgazdaság gépesítése
Husvéth Ferenc Állatélettan, termelésélettan 
Janda Tibor Növényi stresszélettan
Janik József A mezőgazdasági gépek és eszközök üzemeltetése és javítása
Jolánkai Márton növénytermesztés
Kalácska Gábor Tribológia, polimer technológia, mezőgazdasági gépészet
Karsai Ildikó Molekuláris genetika
Kazinczi Gabriella Növényvédelem, virológia, gyombiológia
Kiss Károly Mezőgazdasági vízgazdálkodás ökonómiája
Kiss Levente Kísérletes növénybiológia