A lekérdezés folyamatban...
loading...
     

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 323 találat

Újabb kereséshez kattintson ide!
Név
Tudományterület
Abonyi János Folyamatok modellezése, szabályozása, optimalizálása és adatbányászat
Adányiné Kisbocskói Nóra Analitikai kémia
Ambrus Gábor Szerves kémia, biotechnológia
Bakó Imre Molekuláris folyadékok vizsgálata
Bakó Péter Szerves kémia, cukorkémia
Bakos József Szerves kémia
Balogh József Analitikai kémia
Bán Miklós Fizikai-kémia, elméleti kémia, kvantumkémia
Bányai István Fizikai kémia 
Bárány Sándor Kolloidkémia
Baranyai András Statisztikus termodinamika
Bartha László Porkohászat, szilárd-test kémia
Bartik Tamás szerves kémia
Batta Gyula NMR spektroszkópia-szerkezetvizsgálat
Bazsa György Fizikai kémia
Békássyné Molnár Erika Vegyipari/élelmiszeripari műveletek
Bélafiné Bakó Katalin Enzimes folyamatok, membrán technológia
Berei Klára Radiokémia
Bertóti Imre Szervetlen kémia, felület-kémia
Besenyei Gábor Szervetlen kémia
Beyer Hermann Kristálykémia, zeolitkémia, katalízis
Biacs Péter Szerves kémia, élelmiszerkémia és biotechnológia
Biczók László fotokémia, fluoreszcenciaspektroszkópia, szupramolekuláris kémia
Bitter István Szerves kémia
Blazsó Marianne Makromolekulák kémiája
Boda Dezső Fizikai kémia, statisztikus termodinamika
Boksay Zoltán Elektrokémia, szervetlen kémia, az üveg fizikai kémiája
Borbás Anikó Szerves kémia, szénhidrátkémia
Bóta Attila
Braun Tibor Kémiai tudomány, információtudomány
Brücher Ernő Szervetlen kémia
Czakó Gábor Elméleti kémia
Czugler Mátyás Röntgendiffrakció, Kristálykémia, szupramolekuláris kémia, zárvány-vegyületek
Czvikovszky Tibor Polimerkémia és technológia, polimer anyagtudomány
Csákiné Tombácz Etelka Kolloidkémia
Csámpai Antal Szerves kémia, fémorganikus kémia
Császár Attila Géza elméleti kémia
Cser Ferenc makromolekuláris kémia és fizika, anyagszerkezettan
Cserháti Tibor
Csonka Gábor Elméleti kémia
Deli József Karotinoid kémia
Demeter Attila Fizikai kémia
Dinya Zoltán Szerves kémia
Dóbé Sándor Fizikai kémia
Dobos Sándor Felületi kémia, spektroszkópia
Doleschall Gábor Szerves kémia
Dombi András Környezeti kémia
Érdi Péter Fizikai kémia, matematikai modellek, elméleti neurobiológia
Erdöhelyi András Fizikai kémia
Fábián István Reakciókinetika