A lekérdezés folyamatban...
loading...
     

Találatok

L

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 107 találat

Újabb kereséshez kattintson ide!
Név
Tudományterület
L. Kiss Anna Sejtbiológia
L. Rédei Mária Migráció, népesedés
Lábár János László Szilárdtestfizika, anyagtudomány, vékonyréteg-fizika
Lacza Zsombor Agyi vérkeringés kutatás
Laczkó Gábor Zoltán Biofizika/időfeloldású fluoreszcencia spektroszkópia és annak biológiai alkalmazásai
Laczkó Tibor Mondattan, alaktan
Ladányi Andor Új- és legújabbkori történelem
Ladányi János
Ladányi Mária Általános nyelvészet, morfológia, szemantika, szociolingvisztika
Lajos Tamás műszaki tudományok, hidrodinamika
Lajtha György távközlési hálózatok és csatornák
Lakatos Lajos Gyermekgyógyászat
Lakatos Péter Belgyógyászat, gasztroenterológia, hepatológia
Lakatos Péter András Osteológia, endokrinológia, molekuláris biológia
Lakatosné Varsányi Magda Elektrokémia
Laki Mihály József Vállalati magatartás
Lakner Zoltán Agrárökonómia
Lakos András Fertőző betegségek
Lakosi László Magfizika, nukleáris méréstechnika
Lampé László Szülészet és nőgyógyászat
Láng Benedek Tudománytörténet
Láng Elemér Márton Fa- és Fatechnológiai Tudományok
Láng Győző Gáspár fizikai kémia, elektrokémia
Láng István Onkológia, immunológia, belgyógyászat
Láng László Növénynemesítés és vetőmagtermesztés
Láng Péter Vegyipari műveletek
Láng Zoltán Mezőgazdasági gépek és eszközök
Lángné Molnár Márta Jolán Növénygenetika
Lanszki József Vadbiológia, természetvédelem, állattan
Lantos Béla műszaki kibernetika
Lapos Mihály Az anyagi-műszaki ellátás gazdaságtana és tervezése
László Aranka Humángenetika, heterozygota-detektálás, enzym és molekuláris genetika
László Csanády Orvos-biológiai tudományok
László Elemér Enzimkészítmények technológiája
László Ferenc Endokrinológia
László István Molekulafizika, szilárdtestfizika
Latzkovits László Idegtudományok
Lazányi János Fenntartható mezőgazdaság
Lázár György
Lázár Gyula Neurobiológia
Lázár Károly Fizikai kémia, radiokémia 
Lazsádi Csilla Szociológia, Neveléstudományok
Le Du Phong
Legeza Örs Renormálási algoritmusok
Lehoczki Endre Növényélettan
Lehoczky Éva Agrokémia, agroökológia, környezetvédelem, gyombiológia, peszticidkémia
Lehota József Marketing 
Lehotzky Kornélia Toxikológia, higiéne
Lendvai Balázs Neurofarmakológia
Lendvai Endre Kálmán Szemantika, pragmatika, fordítástudomány