A lekérdezés folyamatban...
loading...
     

Találatok

C

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 93 találat

Újabb kereséshez kattintson ide!
Név
Tudományterület
C. Tóth Norbert Középkori magyar történelem
Charaf Hassan informatika
Cinkler Tibor Távközlés
Cog Gennadij
Corradi Gábor Kristályfizika, EPR és optikai spektroszkópia
Cveticanin Pintér Livia mechanika
Czakó Gábor Elméleti kémia
Czakó László Gasztroenterológia, belgyógyászat, diabetológia
Czárán Tamás Ökológia
Czédli Gábor Algebra 
Czéh Boldizsár neurobiológia
Czéh Gábor Idegtudomány
Czére Andrea Olasz barokk művészet
Czigány Zsolt Vékonyrétegfizika; TEM
Czigler István kísérleti pszichológia, kognitív idegtudomány
Czigner Jenő Fül-orr-gégészet, fej-nyaksebészet
Czirják László Immunológia
Czirják Sándor Idegsebészet
Czirók Éva Mikrobiológia
Czitrovszky V. Aladár optika, lézerfizika, lézeralkalmazás
Czoboly Ernő Fémek törése, fáradása
Czugler Mátyás Röntgendiffrakció, Kristálykémia, szupramolekuláris kémia, zárvány-vegyületek
Czvikovszky Tibor Polimerkémia és technológia, polimer anyagtudomány
Cs. Jónás Erzsébet Funkcionális stilisztika, fordításstilisztika (magyar-orosz)
Csaba Béla Immunológia, kórélettan
Csaba György A molekula, a sejt, a szövet biológiája, embriológia
Csabai István Statisztikus fizika
Csákány Béla Algebra
Csáki Endre valószínűságszámítás, matematikai statisztika
Csákiné Michéli Erika Talajtan
Csákiné Tombácz Etelka Kolloidkémia
Csala Miklós biokémia, molekuláris biológia
Csámpai Antal Szerves kémia, fémorganikus kémia
Csanádi Mária
Csanádi Zoltán klinikai aritmológia, szívelektrofiziológia
Csanády Andrásné Anyagtudományok, (nanoszerkezetű anyagok, technológiái, vizsgálati módszerei, fémek, kerámiák és különböző nanokompozitok)
Csanády Miklós Kardiológia
Csapó Benő neveléstudomány
Csapó János Biokémia, analitikai kémia, tej és tejtermelés
Csapó László
Császár Albert Belgyógyászat
Császár Attila Géza elméleti kémia
Császár Géza Földtan
Császi Lajos Szociológiai tudomány
Csatári Sándor Rádióelektronika, távközlés
Csath Magdolna Anna Gazdálkodástudomány
Csathó Péter Növénytáplálás, agrár környezetvédelem
Cseh József Magfizika
Cseh Károly Immunológia, diabetológia
Cseh Sándor állatorvosi szaporodásbiológia, andrológia, asszisztált reprodukció, asszisztált reprodukciós technológiák