Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Kövér György

Kövér György

Született Hajdúböszörmény, 1949.01.05.

levelező tagságra ajánlott 2015

levelező tag 2016

MTA doktora 2010

a történelemtudomány kandidátusa 1993

Szakterület 19-20. századi magyar gazdaság- és társadalomtörténet
Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Foglalkozás Egyetemi tanár, egyetemi tanár, kutatócsoport vezető

Kövér György (1949) 2010 óta az MTA doktora. 1974 és 1998 között a MKKE Gazdaságtörténeti Tanszéknek volt oktatója, 1998-től napjainkig az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéken oktat; az 1980-as években a KLTE-n, 1993 és 2012 között az ELTE TáTK-n oktatott társadalomtörténetet. 2001-től vezeti az ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori programját. Szakterülete a 19-20. századi magyar gazdaságtörténet, a banktörténet; a dualizmuskori magyar társadalomtörténet; az 1945 utáni biografikus politikatörténet és a történetírás elmélete és módszertana.

Legismertebb művei a dualizmus korának magyar gazdaságtörténetéről szólnak (Iparosodás agrárországban, 1982; Egy krach anatómiája, 1986), egyetemi tankönyvet írt (Gyáni Gáborral) Magyarország 19-20. század társadalomtörténetéről (a munka angolul az Egyesült Államokban is megjelent, és itthon hat kiadásban látott napvilágot: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig, 1998). Úttörő vállalkozás a nem politikai életrajzként készült Losonczy Géza 1917-1957 című monográfiája. 2011-ben jelent meg A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek című, korszakos jelentőségű mikrotörténeti monográfiája, amely 2012-ben Akadémiai Díj-ban részesült. Azóta négy újabb könyve jelent meg idehaza és külföldön. Kövér György a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti egyesült volt elnökeként, a Gazdaságtörténeti Albizottság jelenlegi elnökeként és a társadalomtörténeti doktori képzés vezetőjeként múlhatatlanul nagy érdemeket szerzett a múltban és szerez napjainkban is a történetírás intézményes ápolása és a tudományos utánpótlás kinevelése terén.

Publikációinak a száma (az MTMT szerint): 211

A műveire kapott független hivatkozások a száma (az MTMT szerint): 750


Ajánlók Frank Tibor, Gyáni Gábor, Ormos Mária, Orosz István, Romsics Ignác, Zsoldos Attila

Kutatási téma

 • A magyar középosztályok fejlődése a 19. században (fogalom- és társadalomtörténet)
 • A történeti biográfia problémái
 • Bankárok, bankok és pénzügyek Magyarországon a 19-20. században

Publikációk Kövér György publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Vagyonkezelő Testület (szavazati jogú tag)
 • Közoktatási Elnöki Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Történettudományi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Gazdaságtörténeti Albizottság (elnök)
 • Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület (válaszmányi tag)
 • Korall (tanácsadó testületi tag)
 • Nemzetközi Gazdaságtörténeti Társaság

Szerkesztői tevékenységek

 • Századok
 • Hungarian History Review
 • Korall folyóirat

Díjak

 • Akadémiai Díj (Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége): 2012
 • Ránki György-díj: 1999
 • Nagy Imre-emlékplakett: 1998
 • Kiváló munkáért (Oktatási Miniszter): 1988

Elérhetőségek

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
  Bölcsészettudományi Kar
  Történeti Intézet
  Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék
  1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.
  Magyarország
  Tel.: +36 1 4855204
  Tel.: +36 1 4855212
  Email: kover.gyorgy@btk.elte.hu
  E-mail: kovergyuri@yahoo.com
 • MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport
  1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.
  Magyarország
  Tel.: +36 1 4855212 / 5325
  Email: kovergyuri@yahoo.com

Keresés az adatbázisban

vissza