Ablak bezárása X

Eötvös 2020+: az Akadémia nagyot lépett a Kormány innovációs céljainak támogatásában

Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Kaptay György

Kaptay György

Született 1960.03.02.

levelező tagságra ajánlott 2015

levelező tag 2016

MTA doktora 2005

PhD 1998

a műszaki tudomány kandidátusa 1988

Szakterület Metallurgia, alkalmazott fizikai kémia, anyagtudomány, nanotechnológia
Műszaki Tudományok Osztálya

Foglalkozás egyetemi tanár, Osztályvezető

Született Tatabányán, 1960-ban. Okleveles kohómérnök (1984), a műszaki tudományok kandidátusa (1988), az MTA doktora (2005). A Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára (Nanotechnológiai Tanszék) és a Bay Z. Nonprofit kft Szerkezeti és Funkcionális Anyagok kutatócsoportjának vezetője. Szakterülete a metallurgia, az anyagtudomány, a kémiai termodinamika, a határfelületi jelenségek, a nano-tudományok, az elektrokémiai szintézis, az anyagmodellek.

Folyóiratban publikált 99 cikkének kumulatív impakt faktora 145 körüli, parciális kumulatív impakt faktora 83 körüli, ismert független hivatkozásainak száma 1655, h-indexe 21. Iskolateremtő tevékenységét 63 TDK dolgozat, 22 diplomamunka és 10 megvédett PhD disszertáció jelzi. Jelenleg 11 kutató és 10 BSc-MSc-PhD szintű hallgató kutatását irányítja. Hét benyújtott szabadalmából eddig három élvez védelmet Magyarországon és Európában, ezek közül az egyik az USA-ban is. Fontosabb elméleti felismerései: 1. a természet leírásához elegendő öt alapmennyiség és öt alapmértékegység, szemben az SI-ben definiált héttel; 2. a reális oldatok a hőmérséklet növelésével az ideális oldat állapot felé tartanak; 3. a nano-méretű fázisok komponenseinek kémiai potenciálja nem a fázis görbületével, hanem annak fajlagos felületével arányos; ez a nano-termodinamika alapja; 4. a határfelületi erők a rendszer negatív Gibbs energiájának elmozdulás szerinti deriváltjával definiálhatóak. Fontosabb műszaki alkotásai (a kiemelt társ-szerzőkkel): Szemcsékkel és in-situ bevonatokkal stabilizált fémemulziók (Budai I., Nagy O.Z.); Alumínium mátrixú, karbonnal erősített kompozitok (Baumli P.); Nyílt cellás fémhabok (Szabó D., Szabó J.); Lézeres in-situ felületi kompozitok (Buza G., Kálazi Z., Verezub O.); Alakos zárt cellás alumínium habok (Mekler Cs., Bárczy T., Bárczy P.); Szén nanocsövek (Sytchev J.) és tűzálló vegyületek (Devyatkin S.V., Berecz E.) elektrokémiai szintézise sóolvadékokból.

Ajánlók Czibere Tibor, Kozák Imre, Páczelt István, Roósz András

Kutatási téma

 • Határfelületi erők, energiák és jelenségek modellezése
 • Nanotechnológia, nano-kompozitok
 • Sóolvadékok elektrokémiája
 • Termodinamikai modellek, fázisdiagram számítás
 • Transzport jelenségek

Publikációk Kaptay György publikációs listája

Szervezeti tagságok

 • Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Fizikai-kémiai Tudományos Bizottság (tanácskozási jogú tag)
 • Metallurgiai Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Szilárdtest-fizikai Tudományos Bizottság (tanácskozási jogú tag)
 • Miskolci Területi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Amorf- és nano-anyagok Munkabizottság (szavazati jogú tag, tag)
 • Anyagtudományi- és Technológiai Szakbizottság (elnök, szavazati jogú tag)
 • Űranyagtudományi és -technológiai Munkabizottság (szavazati jogú tag, tag)
 • Eötvös Loránd Fizika Társulat
 • Gépipari Tudományos Egyesület
 • Magyar Akkreditációs Bizottság "Anyagtudományok és technológiák, gépészeti tudományok" bizottság
 • Magyar Bologna Bizottság "anyagmérnöki" konzorciuma
 • Magyar Korróziós Szövetség
 • Miskolci Egyetem Doktoranduszi kiadványai
 • Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
 • OTKA Gépészeti és Kohászati Szakbizottság
 • OTKA Informatikai és Villamosmérnöki Szakbizottsága
 • Associated Phase Diagram Committee
 • Federation of European Materials Societies
 • Federation of European Materials Societies kitüntetési bizottság
 • Magyar Ösztöndíj Bizottság Műszaki Kollégiuma
 • Materials World
 • Open Thermodynamic Journal
 • The Minerals, Metals and Materials Society
 • Zhurnal Funkcionalnich Materialov (szerkesztőségbizottsági tag)
 • Ions and Plasmas
 • Journal of Material Sciences
 • Journal of Mining and Metallurgy (szerkesztőbizottsági tag)
 • Journal of Nanoscience Nanotechnology
 • World of Materials

Díjak

 • Kari TDK konzulensi elismerés (Miskolci Egyetem): 2010
 • Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (Magyarország Köztársasági Elnöke): 2006
 • Decan Emeritus (Miskolci Egyetem): 2006
 • A Miskolci anyagmérnök képzésért (Miskolci Egyetem rektora): 2003
 • Pro-scientia konzulensi elismerés (MTA-OM): 1999
 • MAB Tudományos Díj: 1998
 • Szakmai díj (Gépipari Tudományos Egyesület): 1998
 • Alapítványi díj a Magyar Tudományért: 1992
 • Fiatal Kutatói Díj: 1985
 • Felsőoktatási Érdemérem (Oktatási Minisztérium): 1984

Elérhetőségek

 • Miskolci Egyetem
  Műszaki Anyagtudományi Kar
  Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet
  Nanotechnológiai Intézeti Kihelyezett Tanszék
  3515 Miskolc, Egyetemváros
  Magyarország
  Tel.: +36 46 565111
  Fax: +36 46 3622916
 • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
  Nanoanyagok Osztály
  3519 Miskolc, Iglói út 2.
  Magyarország
  Email: femanna@uni-miskolc.hu

Keresés az adatbázisban

vissza