Az MTA köztestületének tagjai

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   
Tálas Barna

Tálas Barna

MTA doktora 2000

a politikatudomány doktora 1982

Szakterület Világgazdaságtan, Kína
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Kutatási téma

  • A kínai civilizáció újabb reneszánsza a XXI. század első évtizedeiben
  • A létező szocializmus és a marxi formációelmélet
  • Kína a 21. sz. leendő hiperhatalma
  • Kína modernizációs stratégiája
  • Kína társadalmi-gazdasági fejlődése
  • Kína társadalmi-gazdasági fejlődése 2030-ig

Publikációk Tálas Barna publikációs listája

Szervezeti tagságok

  • Politikatudományi Bizottság

Keresés az adatbázisban

vissza