Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

Programtanács

A programtanács elnöke

Csapó Benő

Csapó Benő egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetemen, a Neveléstudományi Doktori Iskola, az Oktatáselméleti Kutatócsoport és az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport vezetője. Kutatási területei közé tartozik a kognitív fejlődés, a tudás szerveződése és a pedagógiai értékelés. A Brémai Egyetemen volt Humboldt ösztöndíjas 1989-ben, 1994-95-ben pedig Stanfordban töltött egy évet a Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences meghívott kutatójaként. 2000-2004 között az OECD PISA keretében a problémamegoldó gondolkodás, majd 2009-13 között a dinamikus problémamegoldás vizsgálatát kidolgozó munkacsoportok tagja, 2005-14 között a PISA Governing Board tagja, 2008-14 között alelnöke volt. A European Association for Research on Learning and Instruction kétszer (1997-ben és 1999-ben) választotta vezetősége tagjává. A 2007-ben Budapesten megrendezett 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction elnöke volt. 2009-10-ben az Assessment and Teaching of 21st Century Skills program egyik munkacsoportját vezette. 1991 óta a Magyar Pedagógia c. folyóirat főszerkesztője, 2002 óta az MTA Közoktatási Elnöki Bizottság tagja, 2017 óta társelnöke. 2019-ben Príma Primissima díjat kapott, 2019-ben a Helsinki Egyetem díszdoktorává fogadta.

Titkár

Sugár Éva

E-mail: sugar[dot]eva[at]titkarsag[dot] mta[dot]hu
☎ .: +36 - 1 - 411-6100 / 626 mellék
✉ 1051 Budapest, Nádor utca 7. (1245 Budapest, Pf. 1000)

Biomérnök, 2000-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karán, diplomamunkáját Trondheimben készítette el (Norwegian University of Science and Technology). 2004-ben másoddiplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetében környezetvédelmi jogból, majd 2015-ben az ELTE TTK Kémiai Doktori Iskolában szerzett PhD fokozatot. 2003-ig a Magyar Szabványügyi Testületben dolgozott környezetvédelmi szabványosító menedzserként, ezután az Országos Élelmiszervizsgáló Intézetben (később MGSZH, majd NEBIH), az ivóvíz és az élelmiszerek nehézfémtartalmát vizsgálta ICP MS készülékkel. 2011-től a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán dolgozik, 2016-tól koordinálja az MTA Nemzeti Víztudományi Programot, 2016-2020 között az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programot, majd 2021-től az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programot. 2016-tól az MTA Nemzeti Víztudományi Irányító Testület, 2017-2020 között a Közoktatási Elnöki Bizottság és 2021-től a Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság titkára.

Review Committee

Bánréti Zoltán ... feltöltés alatt.

Fülöp Márta ...feltöltés alatt.

Kárpáti Andrea ...feltöltés alatt.

Lukács Ágnes ...feltöltés alatt.

Patkós András ... feltöltés alatt...

Racsmány Mihály ...feltöltés alatt.

Zsolnai Anikó

Zsolnai Anikó egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánja, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának vezetője. Ezt megelőzően a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Neveléselméleti Tanszékének, valamint az SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoportjának alapítója (2009) és vezetője volt. Az MTA doktora, 2021-től az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság alelnöke.
A European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC) négytagú vezetőségének tagja 2018-tól, egyben a szervezet hazai képviselői feladatait is ellátja. A 2019-ben Budapesten megrendezett 7th ENSEC Conference “Well-being and Social-Emotional Development” elnöke volt.
2016-tól az International Journal of Emotional Education c. folyóirat, 2019-től a European Educational Research Association gondozásában, a Springernél megjelenő könyvsorozat ’Publications on transdisciplinary research in education’ szerkesztőbizottsági tagja.
Fő kutatási területe a szociális viselkedés és a szociális kompetencia összetevőinek, valamint a gyermekkori kötődések pedagógiai vonatkozásainak kutatása. E témában eddig hat könyvet, valamint számos tanulmányt írt magyar és angol nyelven.

A Programtanács tagjai továbbá a nyertes kutatócsoportok vezetői.