A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 199 találat

Név
Tudományterület
Entz László Érsebészet
Erdődy Gábor Új- és legújabbkori történelem
Fábián István Reakciókinetika
Fábián Zsuzsanna Romanisztika
Fabiny Tibor irodalomtudomány, a nyugat-európai és amerikai országok irodalma
Farkasné Fekete Mária Agrárközgazdaságtan
Fazekas Judit Polgári jog, európai jog
Felföldi József Élelmiszerek fizikai jellemzői
Ferdinandy Péter biokémiai farmakológia
Ferenczi Ilona Magyar zene a 16-17. században
Forrai Gábor filozófia, ismeretelmélet
Forster Tamás Kardiológia
Fülöp Márta Szociál pszichológia, kulturális pszichológia
Gaál Zoltán Kémiai technológia
Gábriel Róbert Neurobiológia
Gácsi Zoltán Anyagtudomány
Gelei Andrea Logisztikai menedzsment, ellátási lánc menedzsment
Gerencsér László Valószínűségelmélet és matematikai statisztika
Goda Tibor János Szerkezetanalízis
Golnhofer Erzsébet neveléstudomány
Gőcze István
Gulyás László Atom és molekulafizika
Gyárfás András Kombinatorika
Gyarmati Katalin Számelmélet
Gyürky György Magfizika
Haader Lea magyar nyelvészet, magyar nyelvtörténet
Hack Péter Büntető eljárási jog
Hajdu Zoltán politikai földrajz, közigazgatási földrajz, településföldrajz
Hajnal Péter Kombinatorika és gráfelmélet
Haracska Lajos DNS reparáció és replikáció, DNS hibajavítás, mutagenezis, karcinogenezis
Hargittay Emil 16-18. századi magyar irodalom, Pázmány Péter munkássága
Harsányi Gábor Elektronikai technológia, elektronikus eszközök és technológiák, szenzorika
Harsányi László Sebészet, gastroenterologia, mesterséges táplálás
Hegedűs Attila kertészeti növények biokémiája és molekuláris genetikája
Helyes Zsuzsanna neurofarmakológia
Hermann Róbert A magyar polgári átalakulás politikai és hadtörténete 1830-1867
Hodúr Cecilia élelmiszer-ipari és biomérnöki transzportfolyamatok
Hoffmann István Nyelvtudomány, magyar nyelvészet
Horváth Ákos Meteorológia
Horváth Dezső Fizikai kémia, nemlineáris dinamika, reakciókinetika
Hörcher Ferenc Politikai filozófia, esztétika
Illés Tibor Operációkutatás
Ivanyos Gábor Algebra, számítástudomány
Kacskovics Imre Immunológia, immunbiológia
Kacsuk Péter Informatika
Katona Tamás János Nukleáris energetika
Kéki Sándor
Kéri Katalin Neveléstudomány/Művelődés- és neveléstörténet
Kilár Ferenc Biokémia, analitikai kémia, bioanalitika
Kiss Éva Társadalomföldrajz, gazdaságföldrajz, iparföldrajz

199 találat