I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

NORMA SAPIENTIAE

Emlékkonferencia Havas László tiszteletére

2019. május 9‒10.
Debreceni Egyetem, Főépület 58.

2019. május 9. (csütörtök)

10.30 MEGNYITÓ

Köszöntőt mond: Barta Róbert, a DE Történelmi Intézetének igazgatója és Takács Levente, a DE Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszékének tanszékvezető docense

Elnök: Takács Levente

10.45 Szörényi László: Szent István szerepe a jezsuita Mindszenti Antal történetfilozófiájában

11.05 Imre Mihály: Magyar vonatkozások a sziléziai neolatin irodalomban a 17. század első harmadában

11.25 Cselényi István Gábor: Jacques Maritain perszonalizmusa

11.45 Horváth László: Havas László: a principio usque ad finem. Az újkori Eötvös Kollégium létrejötte, működése és első növendékei

Az előadást felolvassa: Kovács István

12.05 Vita
12.15‒13.15 Ebédszünet

Elnök: Simon Attila

13.15 Maróth Miklós: Aristotelés előfutárai, a szofisták

13.35 Guy Turchany: Platón dialógusai a hatalomról. Az Állam aktualitása

13.55 Pataki Elvira: A Nagy Sándor-hagyomány egy kevésbé ismert forrása: Ailianos Alexandrosa

14.15 Tóth Judit: Az areté fogalma Nyssai Gergely teológiájában

14.35 Vita
14.45‒15.00 Kávészünet

Elnök: Takács László

15.00 Gesztelyi Tamás: A görög mitológia Rómában

15.20 Tar Ibolya: Clodius alakja Cicero leveleinek tükrében

15.40 Szekeres Csilla: Cicero és Matius: egy barátság Caesar árnyékában

16.00 Kiss Sebestyén: Irodalomszemlélet Cicero Pro Archia poeta című beszédében

16.20 Vita
16.30‒16.45 Szünet

Elnök: Gesztelyi Tamás

16.45 Czerovszki Mariann: Levelek Tomiból. Ovidius és a költői levél

17.05 Csízy Katalin: Concordia – A Római Birodalom sajátságos harmóniája

17.25 Gacsal Dóra: A rabszolgák és rabszolgafelkelések értékelése Florusnál

17.45 Vita

18.00 Emlék-képek. In memoriam Havas László

19.00 Fogadás

2019. május 10. (péntek)

Elnök: Pap Levente

9.30 Simon Attila: Barátság és versengés Aristotelésnél

9.50 Németh György: Larisai készítők: Aristotelés a polgárjogokról

10.10 Gradvohl Edina: Hippokratés és a nők

10.30 Óbis Hajnalka: Távollévő barátok arca. Barátság és megismerés az augustinusi levelekben

10.50 Vita
11.00‒11.10 Szünet

Elnök: Lázár István

11.10 Takács László: Caesar és Britannia

11.30 Boros István: Lucretius tanítása az emberről

11.50 Nagyillés János: Lucanus istenapparátusa: az istenek hiánya és a sors személyessége a Pharsaliában

12.10 Schiller Vera: A bizánci állam önreprezentációja

12.30 Vita
12.40‒13.40 Ebédszünet

Elnök: Tóth Orsolya

13.40 Prokopp Mária: Havas László A székesfehérvári casula és Konstanti- nápoly alapításának 700. évfordulója című tanulmányának jelentősége

14.00 Pap Levente: Loca Christo subdita: egy 18. századi Tertullianus recepció margójára

14.20 Forisek Péter: Florus mint hadtörténeti forrás

14.40 Lázár István: Petrarca és az öregség

15.00 Vita

15.10 Zárszó és összegzés: Takács László

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
DE BTK Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék
Ókortudományi Társaság Debreceni és Piliscsabai Tagozatai

A KONFERENCIA SZERVEZŐI:
Takács László (takacs.laszlo@btk.ppke.hu) Takács Levente (takacs.levente@arts.unideb.hu) Tóth Orsolya (toth.orsolya@arts.unideb.hu)