I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Az őshonos magyar nyelv és nyelvközösség az ezredforduló utáni világban. Az őshonos nyelvek éve és a magyar nyelv helyzete

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, valamint a Magyar ENSZ Társaság tudományünnepi konferenciája

Időpont: 2019. november 12., 15h - 18h.
Helyszín: MTA Székház Kisterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet)

Elnök: Kertész András, az MTA rendes tagja

15.00 Megnyitó
Kertész András, az MTA rendes tagja

15.05
Simai Mihály, az MTA rendes tagja
Bevezető: a magyar ENSZ Akadémia

15.15
Péntek János, az MTA külső tagja
Őshonos magyar nyelvközösségek a külső régiókban: helyzetek, folyamatok, perspektívák

15.45
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Őshonosság az ezredfordulón: a magyar nyelv és nyelvközösség az Európai Unióban és a globalizáció folyamatában

16.15
Andrássy György PhD, egyetemi tanár
Az őshonos magyar nyelv jogi helyzetének főbb összetevői

16.45
Fülemile Ágnes Phd, Borsos Balázs, az MTA levelező tagja
Őshonos magyar közösségek Európában. Regionális struktúra és a kulturális identitás színterei

17.15
Vita