Eseménynaptár

Szent Domonkos élete és rendjének kezdetei. A Domonkos-kódex (1517) latin forrásai – kutatási alapok egy középkori magyar szövegemlékhez

Tudományos előadás

Időpont

2021. november 25. 15.00-16.50 óra között

Helyszín

Debreceni Egyetem - Főépület IV. emelet 406. terem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Részletek

Az ülés keretében először kerül bemutatásra a Szent Domonkos életéről és rendjének kezdeti szakaszáról szóló, magyar nyelvű Domonkos-kódex latin forrásainak a világhálón elérhető szövege, amelyet a Munkabizottság tagjai készítettek el Szent Domonkos halálának és a magyar domonkos rendtartomány megalakulásának 800. évfordulója tiszteletére.

Program

15.00–15.10: Köszöntő
Kostecki Andrzej OP vicarius generalis (Szent Domonkos-rend); Takács Levente PhD, egyetemi docens (Klasszika-filológiai Munkabizottság)

15.10–15.25: A Szent Domonkos-emlékév országos eseményei
Górski Jacek OP, plébános (Szent László Plébánia, Debrecen), a jubileumi emlékbizottság tagja

15.25–15.40: Egy új nyelvemlékcsoport a Margitszigetről
Zágorhidi Czigány Balázs PhD, igazgató (Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár)

15.40–16.00: A Domonkos-kódex (1517) latin forrásai: a digitális szövegközlés bemutatása
Boda István Károly CSc, főiskolai tanár (DRHE); M. Nagy Ilona PhD, ny. egyetemi docens (DE)

16.00–16.30: Új eredmények a Domonkos-kódex forráskutatásában

Egy eddig figyelmen kívül hagyott forrás: Hugo a Sancto Caro
N. Horváth Margit ny. vezetőtanár (Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen)

Egy nyomravezető szó: „filius”
Kiss Sebestyén PhD, középiskolai tanár (Péchy Mihály Építőipari Technikum, Debrecen)

Bibliai és liturgikus helyek a Domonkos-kódexben
Borbás László középiskolai tanár (Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló)

A világháló szerepe a forráskutatásban
M. Nagy Ilona PhD, ny. egyetemi docens

16.30–16.45: A digitális latin forráskiadás iskolai felhasználásáról (a latin, spanyol és francia nyelvórákon)
Havasné Deák Gyöngyi ny. nyelvtanár (DE); Burai Erzsébet PhD, középiskolai tanár (Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen)

16.45: Zárszó
Gesztelyi Tamás DSc, professor emeritus (DE), szakbizottsági elnök (DAB)

 

A magyar művelődés történetében a Domonkos-rend tevékenységének jelentős a szerepe. A rend 2016-ban ünnepelte alapításának 800. évfordulóját. 2021-ben pedig a rendalapító spanyol származású Szent Domonkos (1170 k. – 1221) halálának 800. évfordulójára, valamint a magyar domonkos rendtartomány létrejöttének 800. évfordulójára emlékezünk.

A rendalapító magyar nyelvű életrajzát tartalmazó, ún. Domonkos-kódex (338 lap; kritikai kiadása: http://mek.oszk.hu/05100/05162/pdf/) a magyar művelődés jeles középkori emléke. Több latin forrásból szerkesztették, illetve fordították magyarra. A kódex a mai Margitsziget egykori domonkos kolostorában működő híres kódexmásoló apáca, Ráskay Lea másolatában maradt fenn egyetlen példányban 1517-ből. Latin forrásait a szaktudomány nagyrészt már korábban feltárta, de szövegüket, amely a tudományos felhasználás alapvető feltétele, nem tették közzé.

Munkabizottságunk – az évfordulók tiszteletére – háromévi munkával elkészítette a Domonkos-kódex latin forrásainak leírását, valamint a középkori magyar szöveghez illesztését. A forráskutatásban szintén értünk el új eredményeket, olyan új forrásokat találtunk, amelyekre eddig a szaktudomány nem figyelt fel, s amelyek a szigeti kolostor középkori magyar írásbeliségének, a középkori magyar kultúra egyik legjelentősebb műhelyének jobb megismerését is előreviszik. Eddig három tudományos publikációban számoltunk be ezekről, amelyek a magyar nyelvészet központi folyóiratában, a Magyar Nyelvben jelentek, illetve jelennek meg (http://www.c3.hu/~magyarnyelv/20-4/MNagy_NHorvath_MNy_20-4.pdf; további két írás szerkesztés alatt).

Rendezvényünk a „Tudomány: iránytű a jövőhöz” mottót egyrészt az új szaktudományos eredmények bemutatásával szolgálja, másrészt azzal, hogy emlékezetbe idézi a domonkos rend hozzájárulását és érdemét a keresztény kultúra magyar nyelvű terjesztésében. Mivel témánk szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthat, tekintettel vagyunk népszerűbb befogadási formákra is. Részben e célt segíti, hogy a különböző módon leírt latin szövegeket egységes normalizált helyesírással írtuk át, amit az iskolai latintanulás alapján minden érdeklődő követni tud. Másrészt a jegyzetelésben is figyelemmel vagyunk bizonyos népszerűbb szempontokra. A munka internetes (open access) közzététele, hozzákapcsolva a Magyar Elektronikus Könyvtárban elérhető magyar kódexszöveghez, úgy véljük, egyben a kulturális ismeretterjesztés magas fokát is jelenti.

 

Szervezők

DE BTK Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék

MTA DAB Bölcseleti, Művészet- és Vallástudományi Szakbizottság

MTA DAB Klasszika-filológiai Munkabizottsága

Ókortudományi Társaság Debreceni Tagozata

Kapcsolattartó

M. Nagy Ilona (telefon: 36-52-512900-22273)