Eseménynaptár

Kihívások és válaszok a magyar geográfiában

Tudományos ülés

Időpont

2019. március 05. 10.30-14.00 óra között

Helyszín

MTA Székház Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

10.30    Elnöki megnyitó
Csorba Péter, az MTA doktora

10.35    Vízrajzi kihívások a Tiszán: szélsőséges vízrajzi helyzetek okai és megoldási lehetőségeik
Kiss Tímea, az MTA doktora

10.50    Talajminőség-vizsgálatok a Diverfarming projektben az ökoszisztéma szolgáltatások fokozása érdekében
Lóczy Dénes, az MTA doktora – Dezső József PhD – Rezsek Marietta

11.05     A városi közterek kutatásának kihívásai
Boros Lajos PhD

11.20     Urbanizáció alulnézetből - kisvárosi társadalomföldrajzi kutatások dilemmái
Kovács Tibor PhD

11.35     Mintavétel - modell - validáció: statisztikai modellek a földrajzban
Szabó Szilárd, az MTA doktora

11.50     Fenntartható energiagazdálkodási kezdeményezések a közép-európai térségben –  egy osztrák és egy hazai projekt összehasonlítása
Munkácsy Béla PhD − Csontos Csaba − Soha Tamás − José, Campos − Csüllög Gábor PhD − Horváth Gergely, a földrajztudomány kandidátusa − Szabó Mária, az MTA doktora

11.50-12.15 Szünet     

12.15     A tájhasználat intenzitásának és természetességének különböző osztályozásai
Mezősi Gábor, a földrajztudomány doktora – Burghard Meyer PhD – Bata Teodóra PhD – Kovács Ferenc PhD – Blanka Viktória PhD – Ladányi Zsuzsanna PhD

12.30    Az ökoszisztéma szolgáltatások kutatásának geográfiai lehetőségei
Kiss Márton − Keveiné Bárány Ilona, az MTA doktora

12.45    Migrációs hullámok tükröződései, értelmezései – innovációk és téveszmék a közelmúlt magyar földrajzi irodalmában
Illés Sándor PhD 

13.00    A Mohácsi csatatáj: az 1526. évi Mohácsi csata főbb helyeinek földrajzi jellemzői
Pap Norbert, az MTA doktora - Gyenizse Péter PhD - Kitanics Máté PhD - Szalai Gábor

13.15     Kína globális gazdasági érdeklődésének változó súlypontjai: következmények Kelet-Közép-Európa szempontjából 
Gyuris Ferenc PhD 

13.30    Elnöki zárszó
Dövényi Zoltán, az MTA doktora

Szervezők

MTA Földtudományok Osztálya

MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottsága

MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottsága

Kapcsolattartó

Burján Balázs (telefon: 36-1-4116350)