Eseménynaptár

Catherine Horel (Panthéon-Sorbonne Egyetem /Paris I./ professzora, a CNRS vezető kutatója): A Horthy-monográfia

Előadás

Időpont

2019. február 11. 17.00-19.00 óra között

Helyszín

MTA SZAB-székház - 103-104 előadóterem
6720 Szeged, Somogyi u. 7.

Részletek

Catherine Horel (Panthéon-Sorbonne Egyetem /Paris I./ professzora, a CNRS vezető kutatója) előadása A Horthy-monográfia címmel

Az előadás nyelve: magyar

Beszélgetőtársak: Deák Ágnes és Marjanucz László

 

Névjegy              

A Párizsi Egyetem (Panthéon-Sorbonne, Paris I.) történész egyetemi tanára, a francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS) vezető kutatója és programigazgatója Közép-Európa – s ezen belül Magyarország – történetének nemzetközileg elismert szakértője. Ahhoz a francia történész generációhoz tartozik, mely nagy nyitottsággal, érdeklődéssel és szaktudással közelítette meg Közép-Európa és a Közép-Európai országok történetét, miközben természetesnek tartotta, hogy kutatómunkájához – nélkülözhetetlen eszközként – nagyon alaposan megismerje az itt élő népek történetét és megtanulja azokat a nyelveket – így a magyart is - amelyek nélkül a történész már nem vághat bele felelősséggel a térségre vonatkozó komoly kutatásokba. Catherine Horel érdeklődése a közép-európai régió, s különösen pedig Magyarország iránt a 19. századi témákkal kezdődött: fontos írásai jelentek meg a 48-as magyar emigráció franciaországi történetéről, feldolgozta a 19. századi francia utazók Magyarországról alkotott képét, tanulmányokat írt többek között Pulszkyról és Ferenc József magyarországi megítéléséről is. Kiterjedt publikációs tevékenysége van: francia, német, angol, magyar, szlovák és lengyel nyelven is jelentek meg művei.                       

Az elmúlt esztendőkben három főbb témakör került a tudományos érdeklődése homlokterébe. Az egyik az elkobzott közép-európai zsidó javak visszaszolgáltatásának kérdését vizsgálja és a közép-európai zsidó újjászületésre koncentrál, a másik a közép-európai régió fejlődésére és jellegzetességeire, a harmadikat pedig a Horthy-monográfiával kapcsolatos nagy szakmai visszhangot kiváltó kutatások jelentik. Bemutatandó művének különös jelentősége, hogy Horthy Miklósról eleddig még nem jelent meg átfogó, nagy (és helyenként ismeretlen) forrásanyagra támaszkodó tudományos igényű monográfia.                             

Műveiből: Budapest (Paris, Fayard, 1999), La restitution des biens juifs et le renouveau juif en Europe Centrale (Paris, Peter Lang, 2002), Cette Europe, qu’on dit Centrale. Des Habsbourg à l’intégration Européenne (1815-2004), (Paris, Beauchesne, 2004), magyarul  (Akadémiai Kiadó, 2011), L’Amiral Horthy, Régent de Hongrie (Paris, Perrin, 2014), magyarul (Kossuth, 2017). 

Beszélgetőtársai: Dr. Deák Ágnes, egyetemi tanár és Dr. habil. Marjanucz László, tszv. egyetemi docens. (SZTE BTK Történeti Intézet, Új-és legújabb Kori Magyar Történeti Tanszék.). Házigazda: Csernus Sándor.

Szervezők

Közéleti Kávéház

MTA SZAB Filozófiai- és Történettudományi Szakbizottság

MTA SZAB Tudósklub Egyesület

Szegedi Alliance Francaise Egyesület

Kapcsolattartó

Dr. Csernus Sándor