Eseménynaptár

Elméletek vonzásában. A „határtalan tudomány” kezdetei a 60-as, 70-es évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban

Konferencia

Időpont

2018. november 19. 13.00-16.05 óra között

Helyszín

MTA Székház Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A 2018-as MTÜ-rendezvények mottójához („Határtalan tudomány”) igazodva az I., a II. és a IX. osztály közös tudománytörténeti konferenciát szervez. Az egynapos osztályközi konferencia célja, hogy bemutassa annak a folyamatnak a kezdeteit és sokféleségét, amelynek eredményeképpen a rendszerváltást megelőző évtizedekben a magyarországi humán és társadalomtudományokban egyebek mellett két tekintetben következett be határátlépés: egyrészt a nyugat-európai és amerikai elméleti áramlatok beléptek a hazai kutatásokba, másrészt a hazai kutatások kiléptek a nemzetközi színtérre. A konferencia többek között az alábbi kérdésekre keresi a választ:

Milyen változásokat hozott a strukturalista szemlélet, majd a strukturalista gondolkodásban az azt továbbfejlesztő-átíró-meghaladó posztstrukturalista közelítésmód? Mely diszciplínákban érhető tetten ez a két nagy áramlat, és melyeket hagyott érintetlenül? Mely tudományágakban nyert teret a matematikai gondolkodás, és melyekben nem? Milyen új aldiszciplínák, módszertanok, szemléletek és tematikák alakultak ki az említett időszakban? Mely diszciplínák lettek „elméletibbek”, és melyeket érintett kevésbé az elméletek alkalmazása? Mely diszciplínákról mondható, hogy az elméleti nyitás tudományos újjászületést hozott? Születtek-e az elméletek fejlődését nemzetközi szinten befolyásoló, kifejezetten magyar elméleti eredmények ezeken a területeken?

 

Program

13.00: Megnyitó

Vékás Lajos, az MTA rendes tagja, az MTA társadalomtudományi alelnöke

13.05: Nyelvtudomány, irodalomtudomány

Levezető elnök: Kertész András, az MTA rendes tagja

Bevezető: Kertész András, az MTA rendes tagja

13.10–13.30: Hogyan is kezdődött? – Az elméleti nyitás korszaka a magyar nyelvtudományban
Kiefer Ferenc, az MTA rendes tagja

13.30–13.50: Az irodalomelmélet 1956 után újra polgárjogot nyert Magyarországon – Tudománytörténeti áttekintés az elméleti kutatás szegedi műhelyének szemszögéből
Bernáth Árpád, az MTA doktora

13.50–14.10: Az első nyelvi fordulat – A strukturalista szemlélet megjelenése a magyar irodalomtudományban
Bollobás Enikő, az MTA doktora

14.10: Vita

14.20–14.30: Szünet

14.30: Pszichológia, történettudomány, politológia

Levezető elnök: Pléh Csaba, az MTA rendes tagja

Bevezető: Pléh Csaba, az MTA rendes tagja

14.35–14.55: Agy és elme – Egy szerencsés találkozás
Czigler István, a pszichológiai tudomány doktora

14.55–15.15: A szociálpszichológia elvesztette „polgári áltudomány” jellegét
Hunyady György, az MTA rendes tagja

15.15–15.35: A magyar történetírás megújulása a Kádár-korszakban
Romsics Ignác, az MTA rendes tagja

15.35–15.55: A megosztott diszciplína – Iskolák és szekták a politikatudományban
Bayer József, az MTA rendes tagja

15.55 - 16.05: Vita

Szervezők

MTA Filozófia- és Történettudományok Osztálya

MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Kapcsolattartó

Ruzsits Ildikó (telefon: 36-1-4116312)