Eseménynaptár

Petőfi S. János-emlékkonferencia

Konferencia

Időpont

2018. november 09. 09.00-18.00 óra között

Helyszín

MTA DAB-székház
4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.

Részletek

Program

9.00–9.40: A konferenciát megnyitja:
Dobi Edit, a Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatócsoport vezetője

A megjelenteket köszönti:
Keményfi Róbert, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja

Petőfi S. Jánosra emlékezik:
Hoffmann István, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Doktori Tanácsának elnöke

A Petőfi S. János Publikációs Díj Kuratóriumának döntését az idei díj odaítéléséről ismerteti: Kertész András, a Petőfi S. János Publikációs Díj Kuratóriumának elnöke

9.40–9.50: A Petőfi S. János Publikációs Díj ez évi nyertesének bemutatása, méltatása

9.50–10.15: A díjazott előadása

10.15–10.40: A Halotti beszéd és a Szabad-ötletek jegyzéke… szövegének koreferenciáiról
Nagy L. János (SZTE)

Szünet

11.00–11.25: A bekezdés státusa az írott nyelvi szövegekben
Andor József (PTE)

11.25–11.50: Füst Milán Köd előttem, köd utánam... című versének és angol fordításának koreferenciális elemzése 
Boda István Károly (DRHE)

11.50–12.15: Dictum, Apperceptum, Evocatum – létezik-e az „olvasó/hallgató” szabadsága?
Kárpáti Eszter (PTE)

12.15–12.40: A multimediális szöveg mint komplex jel
Gellért Rita (DE)

Ebédszünet

14.15–14.40: A tájékoztatás variánsai
Szikszainé Nagy Irma (DE)

14.40–15.05: A narratológia lehetséges szövegnyelvészeti vonatkozásai
Skutta Franciska (DE)

15.05–15.30: Szövegnyelvészet és stilisztika
Kiss Sándor (DE)

Szünet

15.50–16.15: Versszövegek szemantikai összetettségének megközelítési és mérési lehetőségeiről
Simon Gábor (ELTE)

16.15–16.40: A komplex anaforák koherenciateremtő szerepéről
Haase Zsófia (DE)

16.40: A konferencia zárása
Dobi Edit (DE)

Szervezők

DE Bölcsészettudományi Kar

MTA DAB Irodalom- és Nyelvtudományi Szakbizottság

Petőfi S. János Publikációs Díj Kuratóriuma

Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatócsoport

Kapcsolattartó

Dobi Edit (telefon: +36/52/512900 / 22194-es mellé)