Eseménynaptár

Határtalan tudomány – Határtalan hálózat

Időpont

2018. november 09. 10.00-14.00 óra között

Helyszín

MTA Székház Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

A rendezvény részletes programja itt található.

10:00–10:25 KÖSZÖNTŐK
DÁVIDHÁZI PÉTER akadémikus, osztályelnök-helyettes
KISS JENŐ, akadémikus, az ELTE professzor emeritusa
SZOTÁK SZILVIA, a TERMINI elnöke


10:30–11:30 ELŐADÁSOK
Levezető elnök: Szoták Szilvia

10.30–10.50 PÉNTEK JÁNOS (Kolozsvár, Szabó T. Attila Nyelvi Intézet): Nyelv és tudomány – határokon innen és túl 10.50–11.10 SEBŐK SZILÁRD (Comenius Egyetem, Pozsony; Fórum – Gramma Nyelvi Iroda): Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben

11.10–11.30 KOLLÁTH ANNA (Maribori Egyetem, Imre Samu Nyelvi Intézet): Hol a határ? A magyar mint második nyelv és külső differenciációja a muravidéki kétnyelvű középiskolai oktatásban


11:30–11:45 SZÜNET


11:45–12:45 ELŐADÁSOK
Levezető elnök: Kolláth Anna


11.45–12.05 SZOTÁK SZILVIA (Imre Samu Nyelvi Intézet, Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda): A nyelvitájkép-használat vizsgálatának gazdasági aspektusai – a nyelv mint közjószág

12.05–12.25 BENŐ ATTILA és LANSTYÁK ISTVÁN (BBTE Kolozsvár, Szabó T. Attila Nyelvi Intézet – Comenius Egyetem, Fórum–Gramma Nyelvi Iroda): A Termini „határtalan" szótára és adatbázisa mint a nyelvészeti kutatások forrása

12.25–12.45 CSERNICSKÓ ISTVÁN és MÁTÉ RÉKA (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Pannon Egyetem): A magyar nyelv használatának határai: a nyelvi jogok és a valóság

12:45–13:30 2018-BAN MEGJELENT KIADVÁNYAINK BEMUTATÓJA
13:30– 14.00 VITA, ESZMECSERE