Eseménynaptár

A hiányzó harmadik: Tompa Mihály

Időpont

2018. április 27. 10.45-17.00 óra között

Helyszín

Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Kar - Kisdíszterem
1091 Budapest, Ráday utca 28.

Részletek

DÉLELŐTTI PROGRAM

10:45–11:00 Megnyitó: Sárai Szabó Katalin (RGy) Berecz Ágnes (RGy)

1. Szekció Elnök: Dávidházi Péter (MTA BTK ITI)

11:00–11:30 Bevezető előadás: Imre László (DE): Tompa-problémák

11:30–11:50 Szilágyi Márton (ELTE): Egy barátság szerkezete (Tompa Mihály és Arany János levelezése mint imázsteremtés és önarcképformálás)

11:50–12:10 Császtvay Tünde (MTA BTK ITI): A döglött eb és a nyelvnyúzó költöncz a magyar Parnasz szemétdombján

12:10–12:40 Hozzászólások, vita

12:40–13:40 Ebédszünet

DÉLUTÁNI PROGRAM

2. Szekció Elnök: Imre László (DE)

13:40–14:00 Dávidházi Péter (MTA BTK ITI): „Fiaikat kérvén / A szegény Rákhelek”: Egy bibliai hely átköltései Arany és Tompa verseiben

14:00–14:20 Takáts József (PTE): Emlékóda, működés közben

14:20–14:50 Hozzászólások, vita

14:50–15:00 Kávészünet

3. Szekció Elnök: Szilágyi Márton (ELTE)

15:00–15:20 Sárai Szabó Katalin (RGy): Pap és polgár. Lelkészi életpálya-modell a 19. század közepén

15:20–15:40 Kovács Ábrahám (DE): Tompa Mihály teológiai gondolkodásának és egyházi munkájának szellemi háttere

15:40–16:00 Török Zsuzsa (MTA BTK ITI): Olajág: imakönyv hölgyeknek vagy allegória? Tompa utolsó művének kontextusai

16:00–16:30 Hozzászólások, vita

16:30 Török Zsuzsa (MTA BTK ITI): Zárszó

Szervező

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

Kapcsolattartó

Kiss Margit