Eseménynaptár

„Magyar táj geográfus ecsettel” (III. Földrajztudományi előadónap az Akadémián)

Tudományos ülés

Időpont

2018. március 13., 10:30 óra

Helyszín

MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Részletek

PROGRAM

10.30 Elnöki megnyitó
Dövényi Zoltán, az MTA doktora

10.35 A készülő új Nemzeti Atlasz tájfejezetének bemutatása

Csorba Péter, az MTA doktora

10.50 A magyar tájak felszínborítás-mintázatának változásai (1990-2016)
Szilassi Péter PhD

11.05 Talányos táj az Alföld
Beluszky Pál, a földrajztudomány doktora

11.20 Átalakuló tanyák a változó tájban
Csatári Bálint, a földrajztudomány kandidátusa – Kovács András Donát PhD

11.35 Táji-környezeti konfliktusok a Homokhátságon
Hoyk Edit PhD – Farkas Jenő Zsolt PhD – Lennert József PhD

11.50 Ártér rehabilitáció a Dráva mentén
Dezső József PhD – Lóczy Dénes, az MTA doktora – Czigány Szabolcs PhD – Gyenizse Péter PhD – Tóth Gabriella

12.05 Zsugorodó falvak, átalakuló kultúrtáj. Települési karakterek a Hegyháton
Máté Éva – Pirisi Gábor PhD – Trócsányi András PhD

12.20 Tájkarakter kutatás – kísérlet a táj megjelenésének objektív értékelésére
Csorba Péter, az MTA doktora – Turi Zoltán PhD

12.35 –13.00 Szünet

13.00 A táji vonzerők szerepe a geoturisztikában a Novohrad-Nógrád Geopark példáján
Karancsi Zoltán PhD – Horváth Gergely, a földrajztudomány kandidátusa – Csüllög Gábor PhD – Szabó Mária, az MTA doktora

13.15 Tájértékek az Egri-Bükkalján, s azok fejlesztési tervekben való alkalmazási lehetőségei
Dobos Anna PhD

13.30 A cserépváraljai Felső-szoros, a Bükkalja egyik alig ismert természeti kincse
Hevesi Attila, az MTA doktora

13.45 A területhasználat és az ingázásból eredő ökológiai lábnyom változásai a budapesti várostérségben
Egedy Tamás PhD – Kovács Zoltán, az MTA levelező tagja – Szigeti Cecília PhD – Farkas Jenő Zsolt PhD – Lennert József PhD – Szabó Balázs PhD – Kondor Attila PhD

Szervezők

MTA Földtudományok Osztálya

MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottsága

Természetföldrajzi Tudományos Bizottság

Kapcsolattartók

Csorba Péter (telefon: 36-52-512900-62095)

Dövényi Zoltán