Eseménynaptár

Magyar Tudomány Napja a Délvidéken

Konferencia

Időpont

2017. november 11., 10:00 óra

Helyszín

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza
21000 Újvidék, Platon vladika

Részletek

10,00 – 10,30 : A tanácskozás megnyitása, köszöntők

 

Szalma József akadémikus, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia
                      rendes tagja, az MTA doktora, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke

             …………………..

 A tanácskozás elnöklői: Szalma József akadémikus, Kastori Rudolf akadémikus

  

KIEMELT TANULMÁNYOK

 10,30 – 10,50 : Tattay Levente (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Budapest) – Az Európai Unió menekültpolitikája

 10,50 – 11,10 : Kastori Rudolf akadémikus (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, Újvidék) – A bór szerepe az élővilágban

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

 11,10 – 11,20 : Mészáros Zoltán (főlevéltáros, Szabadkai Történelmi Levéltár, Szabadka) – Migrációk a Balkán történetében

 11,20 – 11,30 : Hegedűs Katalin (német nyelvtanár, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka) – Párhuzamok és eltérések Maria Terézia és Angela Merkel bevándorláspolitikája között

 11,30 – 11,40 : Smodis Jenő (habilitált egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

Államtudományi és Közigazgatási Kar, Budapest) – Prognózisok és tervek az Európai Unió jövőjéről – Vizsgálódások Jacques Attali nyomán

 11,40 – 11,50 : Tóth Glemba Klára (Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya, Tartományi Felsőoktatási és Tudományügyi Titkárság, tanácsos, Nagybecskerek) – Szociológiai kutatás a vajdasági magyar szórványban a vándorlási folyamatok tükrében

 11,50 – 12,00 : Prugberger Tamás (az MTA doktora, professzor emeritus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – Az Európába irányuló tömeges migráció etnográfiai, gazdasági, szociális és kulturális következményekkel járó hatásai

 12,00 – 12,10 : Szedmina Lívia (angol nyelvtanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka) – Az írek Amerikába való XIX. századi kivándorlásának társadalmi, politikai és gazdasági aspektusai

 12,10 – 12,20 : Csák Csilla (tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Miskolc) – A határon átnyúló környezetvédelem

 12,20 – 12,30 : Nagy Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A környezetpolitika és a gazdasági szabályozás összefüggései, szabályozási lehetőségek

 12,30 – 12,40 :  Szilágyi János Ede (habilitált egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – Az agrárszabályozás egyes határon átnyúló kérdései a népesedési politika szemszögéből

 12,40 – 12,50 : Szalma József akadémikus (az MTA doktora, nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, Újvidék, egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék, Budapest) – Sérelemdíj (nem vagyoni kártérítés) a magyar jogban

 12,50 – 13,00 : Görög Márta (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, intézetvezető, Szeged) – Miként változik a titkos tudás megítélése az üzleti titok irányelv átültetésével?

  

13:00 ­– 13:30 : ebédszünet

 

 13,40 – 13,50 : Hegedűs Andrea (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Szeged) –A házastársak öröklési jogi helyzetének megváltozása Magyarországon

 13,50 – 14,00 : Farkas Csaba (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Szeged) – Öröklés jogi kérdések a társasági jogban

 14,00 – 14,10 : Bakos-Kovács Kitti (egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Szeged) – A termékbiztonság gazdasági és jogi összefüggései

 14,10 – 14,20 : Varga Imre (egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Szeged) – Mindenki egyért, egy mindenkiért: társult perek a hazai polgári eljárásban

 14,20 – 14,30 : Telegdy Gergely (mesteroktató, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Szeged) 

 14,30 – 14,40 : Dudás Attila (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Szabadka) – A szabadalmi jogi szabályozásának fejlődése Szerbiában az európai integrációs folyamatok fényében

 14,40 – 14,50 : Matuska Márton (nyugalmazott újságíró, publicista, Újvidék) – Hiányzó gyászjelek

 14,50 – 15,00 : Bálint István (nyugalmazott újságíró, publicista, Újvidék) – A fasizmus visszakísért

 15,00 – 15,10 : Uri Ferenc (nyugalmazott történelemtanár, Újvidék) – Darányi Ignácról

 15,10 – 15,20 : id. Bagi Ferenc (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – A KMV szervezésének módja, és e szervezési módból is következő sajátosságai

 15,20 – 15,30 : Vitkay Kucsera Ágota (koncert és operaénekes, egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Művészeti Akadémia Dráma Tanszak, Szίnművészeti Tanszék, Újvidék) – Ábrahám Pál zenéje határtalan

 15,30 – 15,40 : Muhi Béla (egyetemi rendkívüli tanár, Educons Egyetem, Közgazdasági kar, Kamanc) – A marketing szerepe az ökológiai turizmus fejlesztésében Vajdaságban

 

15:40 ­– 16:10 : kávészünet

  

TERMÉSZET- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

 16,10 – 16,20 : Kiss E. Ernő (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék) – Hogyan lett a katalízis egzakt tudomány?

 16,20 – 16,30 : Mester Gyula (címzetes egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, Szabadka) – Autonóm önvezető robotautók

 16,30 – 16,40 : Tokody Dániel (Ph.D. hallgató, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, beruházási projektkoordinátor, MÁV zrt., Budapest) – Okos városok tervezése

 16,40 – 16,50 : Kanizsai Viktor (osztályvezető, Információ Biztonsági Osztály, OTP Bank Szerbia, Újvidék) – Csúcstechnológiai zsarolás

 16,50 – 17,00 : Boros Béla (matematikatanár, Zentai Gimnázium, Zenta) – A háromdimenziós euklidészi tér c sugarú nyílt gömbjének vektortere és a relativisztikus sebességek Einstein-összeadásának összehasonlítása

 

17,50 – 17,30 : vita, a tanácskozás összegzése

Szervező

Vajdasági Magyar Tudományos Társaság

Kapcsolattartó

Szalma József (telefon: 381-655740256)